Aktualności

Podatki: Subwencja z PFR w ramach Tarczy Finansowa a CIT i PIT

Podatki: Subwencja z PFR w ramach Tarczy Finansowa a CIT i PIT

Ministerstwo Finansów w Komunikacie z 18 maja 2020 roku stwierdziło, że z punktu widzenia podatków dochodowych taka subwencja, to pożyczka. W rezultacie jej otrzymanie nie jest przychodem, a jej zwrot nie jest kosztem uzyskania przychodów. Natomiast, koszty sfinansowane z udzielonych w ramach Tarczy Finansowej środków kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie finansowania. Natomiast, umorzona część subwencji w dzisiejszym stanie prawnym stanowi przychód podatkowy, choć Ministerstwo Finansów zastrzegło, że analizuje kwestię zwolnienia z opodatkowania takiego umorzenia. Ponadto, kwota uzyskanego dofinansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa