Aktualności

Podatki: Tarcza 4.0 w podatkach dochodowych

Podatki: Tarcza 4.0 w podatkach dochodowych

Nowa Tarcza rozszerza katalog darowizn do odliczenia od podstawy podatku o darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 na domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia, rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Dodatkowo, od podstawy opodatkowania można odliczyć niektóre rodzaje darowizn przekazane dla OPP. Od podstawy opodatkowania można również odliczyć przekazane od 1 stycznia 2020 do 30 września 2020 komputery i tablety na rzecz jednostek oświatowych

Nowa tarcza zwalnia z opodatkowania podatek od przychodów z budynków ustalony za okres od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020.

Ulga za złe długi przysługuje już po 30 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Ponadto, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielane podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID, o których mowa w Tarczy 4.0 nie stanowią przychodu w rozumieniu podatków dochodowych.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa