Aktualności

Podatki: Użytkowanie samochodu osobowego w działalności gospodarczej wg Objaśnień Ministra Finansów

Podatki: Użytkowanie samochodu osobowego w działalności gospodarczej wg Objaśnień Ministra Finansów

9 kwietnia 2020 roku Minister Finansów wydał Objaśnienia podatkowe dotyczące kosztów, amortyzacji, leasingu samochodu osobowego używanego w działalności gospodarczej po nowelizacji przepisów PIT i CIT, które weszły w życie 1 stycznie 2019 roku. W kwestii przepisów przejściowych, MF wyjaśnił m.in, że:

  • nowych przepisów nie stosuje się do umów leasingu zawartych przed 1.01.2019, przy czym nie ma znaczenia moment fizycznego wydania samochodu osobowego, chyba że przesunięcie terminu wydania zostało opóźnione w sposób sztuczny. W kwestii zmiany umowy.
  • Za zmianę lub odnowienie umowy, która skutkuje koniecznością stosowania nowych przepisów uważa się również podział lub wydzielenie spółek
  • Limit 225 000 zł dla samochodów „ekologicznych” może być stosowany od 1.01.2019
  • Obydwa nowe limity: 225 000 zł i 150 000 zł nie stosuje się do samochodów w pełni zamortyzowanych przed 1.01.2019

Jeśli chodzi o stosowanie przepisów nowych, MF wyjaśnił m.in., że:

  • Wyjątek w stosowaniu przepisów „limitujących” koszty nie dotyczy podatników, których przedmiotem działalności jest oddawanie w odpłatne użytkowanie samochodów osobowych. Przy czym, „oddawanie” oznacza powtarzalność takich umów. Ponadto, musi to być działalność mieszcząca się w podstawowym zakresie działalności przedsiębiorstwa, ergo nie może to być działalność pomocnicza. Przy określaniu, jaki jest to rodzaj działalności, pomocne, ale nie przesądzające mogą być wpisy rejestrowe (CEIDG, KRS), gdzie widnieje kod 77.11.Z Ponadto, „oddawanie” oznacza m.in. leasing, carsharing, wypożyczanie samochodów.
  • Przy sprzedaży pojazdów, maksymalnym kosztem podatkowym mogą być limity 150 000zł i 225 000 zł, pomniejszony o odpisy amortyzacyjne
  • Potwierdzono, że ubezpieczenia NNW i OC nie podlegają limitom 150 000zł i 225 000zł
  • Limity naliczania opłat leasingowych w KUP (150 000zł i 225 000zł) stanowi kwota netto + nieodliczony VAT, poza wyjątkami
  • Zwrot „wartość samochodu osobowego” stosowany w ustawach o podatkach dochodowych przy umowach leasingu itp. nie precyzuje o jaką wartość chodzi i zależy od rodzaju umowy. Przy czym, przy umowie leasingu operacyjnego suma ustalonych opłat pomniejszona o należny VAT o jednocześnie musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu
  • Limit KUP tytułem używania samochodów prywatnych podatnika na cele działalności gospodarczej w wysokości 20% ich wartości dotyczy również samochodów „ekologicznych”


Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa