Aktualności

Podatki: Zmiany w VAT dotyczące eksportu

Podatki: Zmiany w VAT dotyczące eksportu

W poprzednim stanie prawnym prawo do zastosowania stawki 0% w eksporcie przysługiwało, gdy eksport nastąpił w terminie 2 miesięcy od kiedy podatnik otrzymał zapłatę. Od stycznia ten termin został wydłużony do 6 miesięcy.

Ponadto, termin ten może być wydłużony, pod warunkiem, że wywóz towarów w późniejszym niż 6 miesięcy terminie uzasadniony jest specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw, w których określono termin wywozu towarów.

Specyfika ta może wynikać z procesu technologicznego, rodzaju towarów, czy uwarunkowań na konkretnym rynku. Z tymże, ciężar udowodnienia takiej specyfiki spoczywa na podatniku.  Jednakże MF w Objaśnieniach wskazuje, że czynniki zewnętrzne, czy późniejszy odbiór nie są co do zasady czynnikami uzasadniającymi zastosowanie terminu dłuższego niż 6 miesięcy.

Przedstawione zmiany należy uznać za pozytywne.  Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa