Aktualności

Podatki: Zmiany w VAT i w podatku od nieruchomości związku z COVID-19I

Podatki: Zmiany w VAT i w podatku od nieruchomości związku z COVID-19I

Specustawa wprowadza następujące zmiany w zakresie VAT:

  • Nowa matryca stawek w VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku
  • Termin składania nowych JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców został przesunięty do 1 lipca 2020 roku
  • Ochronny walor Wiążącej Informacji Stawkowej zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 roku, tym samym do tej daty nadal będą obowiązywać interpretacje indywidualne dotyczące wysokości stawek w VAT

W podatku od nieruchomości:

  • Rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  • Rada gminy w drodze uchwały (a nie wójt, burmistrz, czy prezydent miasta – jak pierwotnie projektowano), będzie mogła przedłużyć, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.


Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa