Aktualności

Prawo pracy: Podsumowanie najważniejszych zmian w prawie pracy w 2020 roku

Prawo pracy: Podsumowanie najważniejszych zmian w prawie pracy w 2020 roku

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę i sposób jego wyliczenia

Wraz z rokiem 2020 nastąpiła rekordowa podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wzrosło aż o 15,6 % (350 zł brutto), wynosząc obecnie 2600 zł brutto. Według danych Ministerstwa Finansów, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku wyniesie 5227 zł, a zatem wynagrodzenie minimalne stanowić będzie 49,7 % prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Co więcej, w 2020 roku zmieniła się nie tylko kwota pensji minimalnej, ale także sposób jej wyliczania, co dodatkowo wpłynęło na jej podwyższenie. Od 1 stycznia 2020 roku, do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia nie będzie wliczać się bowiem dodatku za staż pracy.

2. PPK u pracodawców z sektora średnich firm

Od 1 stycznia 2020 roku firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników zobowiązane będą wdrożyć u siebie Pracownicze Plany Kapitałowe. W praktyce oznacza to konieczność dokonania, do dnia 24 marca, wyboru instytucji finansowej do prowadzenia i obsługi PPK. Co istotne, wybór instytucji finansowej powinien być skonsultowany z załogą, więc pracodawcy nie powinni zostawiać kwestii wyboru na „ostatnią chwilę”.  Pierwsza wpłata do PPK w średnich firmach powinna zostać dokonana w terminie czerwiec-lipiec 2020 roku.

3. Zakaz handlu w niedzielę uzyska swój docelowy kształt

Przypominamy, że do 2020 roku w zakresie ograniczeń handlu w niedziele obowiązywał okres przejściowy. W 2018 r. zakazem handlu nie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, natomiast w roku 2019 roku za na zakupy mogliśmy się udać zasadniczo wyłącznie w ostatnią niedzielę miesiąca. Od 1 stycznia 2020 roku zakaz handlu obejmie wszystkie niedziele w miesiącu, choć od tej zasady ustawodawca przewidział pewne wyjątki- niedziele handlowe w 2020 wypadną w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą.

4. Pracujesz dłużej? Wypoczniesz dłużej!

Ostatnią zmianą jest pomysł, który zapewne rozpala wyobraźnię wielu pracowników- nie 20 dni, nie 26 dni, ale aż 35 dni za każdy rok pracy miałby wynosić nowy wymiar urlopu wypoczynkowego dla osób wykonujących pracę w ramach stosunku pracy. Plany wydłużenia urlopu wypoczynkowego dyskutowane w ramach Unii Europejskiej, powiązane są z wyższym wiekiem emerytalnym obowiązującym w niektórych krajach wspólnoty. Unijni politycy rozważają zrekompensowanie dłuższych lat aktywności zawodowej, dłuższym odpoczynkiem w każdym roku kalendarzowym pracy. Propozycje obejmują zagwarantowanie pracownikom zobowiązanym do świadczenia pracy do ukończenia 67 roku życia prawa do 35 dni urlopu rocznie, natomiast tam, gdzie pracuje się 68 lat, dyskutowane jest wprowadzenie aż 37 dni urlopu płatnego urlopu w każdym roku.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa