Aktualności

Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla osób fizycznych oraz zmniejszona stawka PIT do 17% w wyjaśnieniach Ministra Finansów

Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla osób fizycznych oraz zmniejszona stawka PIT do 17% w wyjaśnieniach Ministra Finansów

Zwiększone koszty uzyskania przychodów w PIT

Płatnicy PIT przy obliczaniu zaliczek na PIT już październik powinni uwzględnić nowe zwiększone koszty uzyskania przychodów (z 111,25 zł na 250 zł oraz z 139,06 zł na 300 zł). Jednocześnie podwyższone zostały roczne limity dla takich kosztów, ażeby uwzględnione były zwiększone stawki z nowelizacji. Istotne przy tym jest również fakt, że podwyższone koszty należy również stosować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście takich, jak: z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Nowe stawki również stosuje się do przychodów, co do których podatnicy są zobowiązani obliczać zaliczki samodzielnie, tj.:  ze stosunku pracy z zagranicy, z tytułu powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Stawka 17% w PIT

Nową stawkę 17% stosuje się również do przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli podatnik wybrał „ogólną” skalę podatkową. Z tymże, od okresie przejściowym, tj. od października do grudnia 2019 roku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy stosują oni „przejściową” stawkę 17,75%. Tą samą stawkę stosuje się do zwrotu gotówkowego, który można uzyskać w związku ze stosowaniem ulgi B+R. Oczywiście, dotyczy to podatników- przedsiębiorców, którzy wybrali „ogólna skalę podatkową”.  Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa