Aktualności

PolishCloud 2.0 – nowy standard chmury obliczeniowej 2022

PolishCloud 2.0 – nowy standard chmury obliczeniowej 2022

Druga wersja standardu chmury obliczeniowej

Według Związku Banków Polskich (ZBP), PolishCloud 2.0 jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój usług chmurowych w sektorze bankowym oraz liczne publikacje polskiego regulatora (KNF) na temat chmury obliczeniowej (ang. cloud computingu).

Doświadczenia z wdrożeń chmury zdobyte przez ZBP i uczestników rynku były punktem wyjścia dla ZBP, Rady Bankowości Elektronicznej oraz Forum Technologii Bankowych, przy aktywnym udziale dostawców usług chmurowych i firm doradczych, do opracowania nowej, ulepszonej wersji standardu cloud computing, stanowiącej zbiór praktyk i rozwiązań umożliwiających bankom w Polsce sprawne przejście przez proces migracji do usług chmurowych, zarówno z perspektywy organizacji, jak i poszczególnych procesów biznesowych [link: https://zbp.pl/Dla-Bankow/Bankowosc-elektroniczna/PolishCloud].

Nowy standard bazuje na zaleceniach KNF

Standard PolishCloud 2.0 („Standard”) uwzględnia wymagania określone w komunikacie KNF z 23 stycznia 2020 r. dotyczące przetwarzania informacji przez podmioty nadzorowane w chmurze publicznej lub hybrydowej. Ponadto, standard uwzględnia "Pytania i odpowiedzi (Q&A)" zamieszczone na stronie internetowej KNF, dotyczące przetwarzania danych w chmurze.

Tematyka poruszona w Standardzie obejmuje m.in. analizę sytuacji, w której usługa cloud computingu jest jednocześnie tzw. outsourcingiem bankowym. Ponadto Standard zawiera również przykładowe dokumenty i szablony, które bank może wykorzystać w ramach przygotowań do wdrożenia usługi w chmurze.

Czy PolishCloud 2.0 obowiązuje innych uczestników rynku?

Co do zasady, standard może być wykorzystywany jako wzorcowy model postępowania (framework) przez podmioty sektora bankowego we wdrożeniach chmurowych, przy czym jego stosowanie powinno zawsze uwzględniać specyfikę działalności danego banku.

PolishCloud 2.0 może być również wykorzystywany jako wzór przez podmioty spoza sektora bankowego (np. przez krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego), mając jednak na uwadze potencjalne kwestie prawne, które są specyficzne wyłącznie dla sektora bankowego.

Chmura obliczeniowa dostosowana do Twojej organizacji - skontaktuj się z naszymi prawnikami

Jeśli chcesz stworzyć lub wdrożyć w swojej organizacji system dotyczący chmury obliczeniowej, skontaktuj się z naszymi prawnikami specjalizującymi się w prawie bankowym w Polsce.Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa