Aktualności

Prawo pracy: Pomysł wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 35 dni dla wszystkich pracowników

Prawo pracy: Pomysł wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 35 dni dla wszystkich pracowników

Pomysł 35 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) postuluje, by zrównać urlopy wypoczynkowe i je znacznie wydłużyć. Dzięki temu pracujący Polacy mogliby mieć nawet półtora miesiąca wolnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. I tak osoby posiadające staż pracy krótszy niż 10 lat (wliczają się do niego także okresy nauki m.in.: studia) mają 20 dni urlopu, bardziej doświadczonym pracownikom, zatrudnionym co najmniej 10 lat, przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego.

OPZZ proponuje, by bez względu na staż pracy wszyscy pracownicy mieli prawo do 35 dni pełnopłatnego urlopu wypoczynkowego. W ten sposób Polska przegoniłaby m.in. Francję, gdzie pracownicy, choć pracują krócej (tygodniowy wymiar czasu pracy to 35 godzin), mają prawo do 30 dni urlopu. Na Węgrzech pracownicy po 45 roku życia mają również prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni.

OPZZ zgłasza także potrzebę dodatkowej 15-minutowej przerwy dla pracowników, którzy pracują dłużej niż 8 godzin.

Pomysł na wprowadzenie udogodnień dla starszych pracowników

W przypadku osób po ukończeniu 50. roku życia, dopiero po ich wyraźnej zgodzie pracodawca mógłby zlecać im pracę w godzinach nadliczbowych lub w godzinach nocnych. To kolejne udogodnienie dla starszych pracowników. Wskazuje się również na potrzebę wprowadzenia tzw. umowy mentorskiej, dedykowanej seniorom, która miałaby być nagrodą za przekazywanie doświadczenia, mentoring młodszych pracowników. Propozycja ta gwarantowałaby osobom po ukończeniu 50. roku życia dodatkowe wynagrodzenie. Zdaniem OPZZ starszy pracownik powinien zarabiać więcej, choćby dlatego, że dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z mniej doświadczonymi członkami zespołu.

OPZZ swoje propozycje przedstawiło już Radzie Dialogu Społecznego.

Urlop 35 dni. Bez zgody pracodawców?

Można domniemywać, że stosowne regulacje w tym zakresie pojawią się najwcześniej w czerwcu 2020 roku.

Na dzień dzisiejszy, do propozycji związkowców, by wydłużyć urlop odnieśli się pracodawcy. Ich eksperci zwracają uwagę na to, że 35 dni urlopu wypoczynkowego to w praktyce pozbawienie firmy obecności pracownika przez 1,5 miesiąca w roku. Nie tylko komplikuje to procesy produkcyjne i zarządzanie przedsiębiorstwem, ale i generuje dodatkowe koszty pracy, którymi przedsiębiorcy są obciążani od lat. Poza wysokimi podwyżkami płacy minimalnej są to chociażby dodatkowe składki (PPK). Eksperci są również zdania, że wielu pracodawców nie będzie w stanie podołać temu nowemu ciężarowi i jeszcze mniej z nich będzie zainteresowanych podpisywaniem z pracownikami umów o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Bowiem umowy zlecenia i umowy o dzieło dają im możliwość dowolnego ustalania wymiaru urlopu, a nawet nie oferowania płatnych urlopów wypoczynkowych zleceniodawcom.

Podsumowując powyższe należy wskazać, że na to jakie będą ostatecznie losy nowych norm regulujących urlopy wypoczynkowe trzeba będzie poczekać, aż stosowne projekty ustaw znajdą się w Sejmie.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa