Aktualności

Powołanie STIR

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w życie wejdą przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Na mocy przepisów tej ustawy powstanie STIR – System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Jest to kolejne narzędzie w rękach Fiskusa mające pomóc w ukróceniu procederu wyłudzania podatku VAT.

Czym jest STIR?

STIR jest rozwiązaniem nowatorskim. Głównym założeniem jakie przyświecało jego twórcom jest wykorzystanie informacji jakie posiada sektor finansowy do wyeliminowania z obrotu podmiotów, które dopuszczają się przestępstw związanych z transakcjami bankowymi, w tym przede wszystkim wyłudzania podatku VAT. Ustawa ustala bowiem system wymiany informacji pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a systemem bankowym.

STIR ma pomóc m.in. w identyfikacji rachunków bankowych zakładanych przez słupy, tj. podmioty które zostały założone w celu popełnienia przestępstwa. Szybka identyfikacja takich rachunków ma przede wszystkim umożliwić ich natychmiastową blokadę co uniemożliwiłoby popełnienie przestępstwa.

Ryzyka

STIR będzie bardzo silnym narzędziem w rękach KAS. Blokada rachunku bankowego może bowiem całkowicie sparaliżować działalność danego podmiotu. Powstaje zatem kwestia co w przypadku, gdy blokada taka zostałaby nałożona niesłusznie. Droga do odwołania od decyzji o blokadzie rachunku będzie bowiem prowadzić przez KAS do sądów administracyjnych.

Niezbędnym zatem wydaje się ustalenie odpowiedniego poziomu ryzyka dla danego rodzaju transakcji, tak aby blokada rachunku bankowego nie uderzyła w zwykłych przedsiębiorców.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa