Aktualności

Pożyczki lombardowe pod lupą

Pożyczki lombardowe pod lupą

22.03.2022

| Magdalena Napierała

Szara strefa pożyczek pod zastaw

Jak wynika z opublikowanych na rządowych stronach założeń do projektu, od marca 2020 roku z tej metody pozyskiwania środków pieniężnych skorzystało 5% obywateli. Ilość tą należy uznać za znaczą, biorąc pod uwagę, że jednocześnie, w tym samym okresie, tj. od marca 2020 do maja 2021 r. z kredytu konsumenckiego skorzystało 10% obywateli. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że w tym okresie ok. 1,5 mln Polaków skorzystało z usług punktów lombardowych , przy czym 41 proc. deklaruje, że skorzystało z usługi lombardu, gdyż odmówiono im kredytu lub pożyczki w instytucjach finansowych.

Jednocześnie, pomimo, że formalnie firmy lombardowe podlegają przepisom ustawy o kredycie konsumenckim, to wielu przedsiębiorców omija wynikające z niej ograniczenia, co oznacza, że w efekcie zdarza się, że za pożyczkę lombardową trzeba zapłacić nawet 1,5 procent dziennie.

Lombardy do regulacji

W związku z powyższym przygotowano pakiet rozwiązań, mających na celu uregulowanie istniejącego stanu rzeczy i objęcie klientów lombardów zwiększoną ochroną. Założenia do ustawy zgodne są w dużej mierze z tymi proponowanymi wcześniej przez związki przedsiębiorców. Najważniejsze z nich to:

  1. wprowadzenie definicji działalności lombardowej i pożyczki lombardowej w nowej ustawie, co ma na celu ukrócenie praktyk ukrywania działalności lombardowej pod pozorem prowadzenia innych działań,
  2. wprowadzenie regulacji określających warunki sprzedaży przedmiotów przekazanych pod zastaw za pośrednictwem portali aukcyjnych czy innych platform internetowych,
  3. wprowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową,
  4. wprowadzenie obowiązku prowadzenia działalności lombardowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej oraz wymóg kapitału zakładowego na poziomie 50 000 PLN (art. 37 ust. 2 projektu),
  5. zwiększenie transparentności przetwarzania danych osobowych klientów firm lombardowych oraz obowiązku informacyjnego w umowach zawieranych z konsumentem celem zwiększenia świadomości klientów co do rzeczywistych kosztów i ryzyk zawieranej umowy,
  6. wprowadzenie wyłącznie pisemnej formy umowy pożyczki lombardowej,
  7. zapobieżenie zaniżaniu wartości przedmiotu przekazanego pod zastaw,
  8. dotkliwe sankcje finansowe za naruszenie przepisów ustawy.

Planowany termin przyjęcia projektu nowego prawa przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa