Aktualności

Prawo pracy: PPK – kto od stycznia 2020 roku będzie miał obowiązek przystąpienia do programu?

Prawo pracy: PPK – kto od stycznia 2020 roku będzie miał obowiązek przystąpienia do programu?

Od 1 stycznia 2020 r. systemem objęte zostaną średnie przedsiębiorstwa. Firmy zatrudniające od 50 osób wzwyż czeka sporo pracy, by wdrożyć pracownicze plany kapitałowe. Będzie im o tyle prościej, że mogą skorzystać z doświadczeń największych podmiotów.

1 stycznia 2020 r. PPK objęte zostaną podmioty, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały od 50 do 249 osób zatrudnionych.

Uwaga: osoby zatrudnione celowo nie zostały tu nazwane pracownikami. Do PPK mogą być bowiem zapisane wszystkie osoby zatrudnione na podstawach wymienionych w ustawie stanowiących tytuły do odprowadzania przez pracodawcę obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne (nie chodzi więc wyłącznie o umowy o pracę).

Przedsiębiorca powinien dokładnie ocenić liczebność osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy. Niedoszacowanie tej sumy i spóźnione wdrożenie PPK może bowiem skutkować odpowiedzialnością karną pracodawcy.

Procedura wdrożeniowa PPK może zająć nawet do kilku miesięcy, dlatego średni przedsiębiorcy powinni rozpocząć przygotowania, w jak najszybciej możliwym terminie. W odróżnieniu od procedury wdrożeniowej, z jaką mieliśmy do czynienia w 2019 r., wdrożenia w 2020 r. powinny już przebiegać sprawniej. Chociażby z tego względu, że Polski Fundusz Rozwoju wydał szereg interpretacji dotyczących wątpliwych kwestii, które są na bieżąco aktualizowane. Dodatkowo, doradcy i instytucje finansowe nabrali praktyki w tym zakresie. Ponadto średni pracodawcy mogą także czerpać z licznych doświadczeń, wypracowanych w trakcie wdrożeń w dużych firmach. Wiedza ta pozwala przygotować praktyczny, zabezpieczający cały proces, plan działania.

Proces wdrożenia PPK może być oparty m.in. na następujących krokach:

Jednocześnie średni przedsiębiorca powinien pamiętać, że program wdrożenia PPK do firmy musi przebiegać w następujących terminach:

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z wdrażaniem PPK, zapraszamy do kontaktu z naszą KancelariąKontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa