Aktualności

Praca zdalna obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na rzecz zagranicznych podmiotów

Praca zdalna obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na rzecz zagranicznych podmiotów

„Specustawa ukraińska” wprowadziła szereg regulacji dla uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza w kwestiach legalnego pobytu i pracy. Od jej wejścia w życie prawnicy zwracają uwagę na luki występujące w tej regulacji, które do dziś nie zostały naprawione.

Legalna praca Ukraińców w świetle specustawy

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski, mogą podjąć pracę, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, czy też innych dokumentów, które pozwalają  podjąć pracę na terytorium Polski w legalny sposób. Jedyny obowiązek nałożony przez specustawę ciąży na pracodawcy zatrudniającego obywatela Ukrainy. Jest on zobowiązany do powiadomienia właściwego miejscowo Urzędu Pracy o podjęciu pracy przez Ukraińca, w terminie 14 dni od rozpoczęcia pracy cudzoziemca.

Powiadomienie może być złożone przez pracodawcę wyłącznie poprzez elektroniczny formularz udostępniony w systemie teleinformatycznym urzędów pracy (praca.gov.pl).

Problem pracy zdalnej obywateli Ukrainy

Wspomniany wcześniej elektroniczny formularz służący do składania przez pracodawców powiadomień o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy zawiera szereg pól do uzupełnienia. Między innymi, powiadamiający podmiot musi wskazać swoje numery identyfikacyjne NIP i REGON (lub numer PESEL, w przypadku pracodawców będących osobami fizycznymi).

Jeżeli obywatel Ukrainy wykonuje pracę zdalną na rzecz polskiego podmiotu, problem ten nie ma miejsca, gdyż podmioty te powinny posiadać wspomniane numery identyfikacyjne. Jednakże często zdarza się, że Ukraińcy uciekający do Polski przed toczącą się wojną, dalej pracują na rzecz swoich ukraińskich pracodawców, świadcząc pracę w formie zdalnej z uwagi na ich nieprzewidzianą zmianę kraju pobytu. Podmioty te nie posiadają polskich numerów identyfikacyjnych, w związku z czym nie jest możliwe złożenie powiadomienia o podjęciu przez nich pracy na terytorium Polski.

Potencjalne rozwiązania problemu

W sytuacji, gdy nie jest możliwe złożenie przez pracodawcę powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy, na pierwszy rzut oka najbezpieczniejszym wyjściem byłoby zawnioskowanie o wydanie zezwolenia na pracę typ E, stosowanego w przypadku delegacji na terytorium Polski pracownika pracującego dla zagranicznego pracodawcy.

W tej kwestii niepublikowane stanowisko w tej sprawie przedstawił Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który wskazał, że omawiane przypadki nie mogą mieć charakteru delegacji, gdyż Ukraińcy przebywają w Polsce z innego powodu niż wykonywanie pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy. Na tej podstawie został wywiedziony wniosek, że w przedstawionych sytuacjach cudzoziemcy nie mają obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Powyższe stanowisko jest trafnym poglądem odnoszącym się do przedstawionej sytuacji, jednakże niezbędna jest stosowna interwencja ustawodawcy w celu likwidacji istniejącej luki prawnej w specustawie, powodującej wątpliwości po stronie prawników, pracodawców, jak i samych uchodźców z Ukrainy.

W przypadkach związanych z legalizacją pracy cudzoziemców, skontaktuj się z działem migracyjnym naszej Kancelarii, który odpowie na pytania związane z Twoją sprawąPiotr Gozdowski

Prawnik

Piotr Gozdowski

Aplikant adwokacki

Piotr Gozdowski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa