Aktualności

Praca zdalna pojawi się w Kodeksie pracy

Praca zdalna pojawi się w Kodeksie pracy

Obecnie polskie prawo pracy nie reguluje w sposób szczegółowy pracy zdalnej. Specustawa covidowa wprowadziła jedynie możliwość powierzenia pracownikowi wykonywania obowiązków poza miejscem pracy. Aktualnie coraz więcej firm na stałe korzysta z tego rozwiązania, co spowodowało konieczność odpowiedniego uregulowania pracy zdalnej. W sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która ma m. in. szczegółowo uregulować pracę zdalną. Zmiany pociągną za sobą szereg nowych obowiązków dla pracodawców, którzy oferują pracownikom możliwość wykonywania pracy zdalnie.

Nowy rozdział

Po nowelizacji w Kodeksie pracy ma pojawić się całkowicie nowy rozdział o pracy zdalnej, zastępujący dotychczasowe regulacje dotyczące telepracy. Dzięki nowym przepisom pracownik będzie mógł wykonywać pracę w dowolnie wskazanym przez siebie miejscu, po uprzednim jego uzgodnieniu z pracodawcą. Pracodawca będzie odpowiadał za zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu i bezpiecznych warunków pracy. Uregulowane zostanie także okazjonalne świadczenie pracy w formie zdalnej.

Więcej obowiązków dla pracodawców

Nowe uregulowania oznaczają konieczność wprowadzenia zmian w zakładach pracy, w których pracownicy wykonują pracę zdalnie. Pracodawcy zyskają nowe obowiązki, takie jak choćby konieczność przygotowania dla pracownika informacji o ryzyku zawodowym, określenie procedur ochrony danych osobowych pracowników, sporządzenie regulaminów wykonywania pracy zdalnej czy nowych wzorów wniosków dla pracownika. Wprowadzane zmiany to nie tylko jednak same obowiązki. Pracodawca zyska także uprawnienie do kontrolowania miejsca pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pod kątem ochrony przetwarzanych przez pracownika informacji.

Pokrycie kosztów pracy zdalnej

Poza zadbaniem o stosowną dokumentację pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikom także odpowiedni sprzęt, serwis sprzętu, szkolenia, a także w niektórych przypadkach pokryć koszty związane ze zużyciem prądu czy multimediów. W przypadku, gdy obowiązek zorganizowania sprzętu zostanie przerzucony na pracownika, pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Pojawi się także możliwość pokrycia przez pracodawcę z góry przewidywanych kosztów organizacji miejsca pracy.

Praca zdalna na wniosek pracownika i na polecenie pracodawcy

Po zmianach pojawi się także możliwość okazjonalnego świadczenia pracy zdalnej. Pracownik będzie mógł złożyć do pracodawcy wniosek o pozwolenie na wykonywanie pracy zdalnej. Wymiar takiej okazjonalnej pracy zdalnej nie będzie mógł przekroczyć 24 dni w roku kalendarzowym.

Jednocześnie pracodawca zyska możliwość odesłania pracownika na pracę zdalną. Będzie to miało miejsce nie tylko tak jak dotychczas z uwagi na przepisy covidowe, lecz także w przypadku gdy z powodu siły wyższej pracodawca nie będzie mógł zapewnić pracownikowi odpowiednich warunków pracy.

Krótki czas na przygotowania do zmian

W dalszym ciągu trwają prace nad nowelizacją i nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie. Prognozuje się jednak, że prace nad ustawą zakończą się jeszcze tej jesieni. Specjaliści z zespołu prawa pracy naszej Kancelarii podkreślają, że pracodawcy będą mieli krótki czas na dostosowanie się do zmian, gdyż według projektu ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej opublikowania. Wobec tego pracodawcy powinni rozpocząć już przygotowania do nachodzących zmian.Joanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa