Aktualności

Prace Sejmu nad ustawą work-life balance zakończone

Prace Sejmu nad ustawą work-life balance zakończone

We wrześniu alarmowaliśmy o nadchodzących zmianach w Kodeksie pracy, mających na celu wdrożenie do polskiego prawa pracy unijnych dyrektyw work-life balance, których celem jest poprawa warunków pracy i zapewnienie pracownikom większej elastyczności. Zmiany będą miały szczególne znaczenie dla pracowników wychowujących dzieci, jednak ich wpływ odczują także inni pracownicy. Zmiany te oznaczają także nowe wyzwania dla polskich pracodawców.

Nowe urlopy

Nadchodzące zmiany to przede wszystkich nowe urlopy dla pracowników. W Kodeksie pojawi się nowy, płatny urlop z powodu siły wyższej, z którego pracownik będzie mógł skorzystać raz w roku, a także nowy urlop opiekuńczy – trwający do 5 dni w ciągu roku. Zmiany dotkną także urlopu rodzicielskiego – zwiększy się jego wymiar, dojdą nowe zasady w sposobie jego podziału pomiędzy dwoje rodziców.

Zmiany w umowach na okres próbny i na czas określony

Istotne zmiany czekają nas także w zakresie umów na okres próbny – którego długość będzie teraz uzależniona od długości kolejnej umowy jaka ma zostać zawarta z tym pracownikiem. Maksymalna długość okresu próbnego pozostanie bez zmian – 3 miesiące. Pracodawca nie będzie mógł jednak decydować o jego długości tak swobodnie jak miało to miejsce do tej pory.

Pracownicy zatrudnienia na czas określony zyskają większą pewność zatrudnienia. Zmiany wprowadzają konieczność podawania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony – tak jak do tej pory w przypadku umów na czas nieokreślony. W przypadku złożenia odwołania od wypowiedzenia pracownik zatrudniony na czas określony zyska także możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy.

Nowe możliwości poprawy warunków pracy

Pracownicy zyskają także możliwość poprawienia swoich warunków pracy i zyskania większej elastyczności w życiu codziennym. Zmiany wprowadzają możliwość złożenia wniosku o elastyczną organizację pracy, a także wniosku o zmianę formy zatrudnienia. Pracownik będzie mógł więc złożyć między innymi wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę (np. z umowy o pracę na czas określony na umowę na czas nieokreślony) lub o zmianę warunków pracy na bardziej stabilne i przewidywalne (np. zmiana wymiaru czasu pracy na pełen etat).

W celu zwiększenia elastyczności i zapewnienia pracownikom dodatkowego odpoczynku – nowe przepisy wprowadzają do Kodeksu pracy także dodatkowe przerwy w pracy.

Kiedy zmiany?

Opisane wyżej zmiany to wyłącznie skrót najważniejszych regulacji jakie mają zostać wprowadzone przez nowelizację. Zmian tych ma być jednak znacznie więcej. Ustawa jest dość obszerna, zaś projekt zakłada jej wejście w życie 21 dni po publikacji. Oznacza to, że pracodawcy już teraz powinni zapoznać się z najważniejszymi założeniami nowelizacji i przygotować się na nadchodzące zmiany. Prognozuje się, że ustawodawca będzie dążył do wprowadzenia zmian w okolicach kwietnia 2023 r., kiedy w życie mają wejść też zmiany dotyczące pracy zdalnej. Z całą pewnością rok ten przyniesie więc wiele wyzwań dla pracodawców.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat nadchodzących zmian w przepisach Kodeksu pracy zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z działu prawa pracy naszej Kancelarii: info@dudkowiak.comJoanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa