Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co trzeba wiedzieć i jak wybrać?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co trzeba wiedzieć i jak wybrać?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Jest to program prowadzony przez pracodawcę, umożliwiający pracownikom gromadzenie oszczędności przy wsparciu pracodawcy i państwa. Program ten jest dobrowolny dla pracowników, lecz obowiązkowy dla pracodawców – za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej.

Czy pracodawca ma obowiązek prowadzić PPK?

Nie każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić PPK – dotyczy to jednak zdecydowanej większości. W pierwszej kolejności jest to zależne od rozmiarów przedsiębiorcy. Z obowiązku prowadzenia PPK zwolnieni są pracodawcy mający status mikroprzedsiębiorcy – jednak pod warunkiem, że wszyscy pracownicy zatrudnieni u takiego pracodawcy złożą deklarację o rezygnacji z przystąpienia do PPK. Jeśli więc znajdzie się choćby jeden pracownik który z PPK będzie chciał skorzystać – nawet mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić PPK.

Z prowadzenia PPK zwolnieni są także przedsiębiorcy prowadzący Pracownicze Programy Emerytalne, do których przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych, pod warunkiem, że naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

Poza tymi dwoma przypadkami każdy pracodawca ma obowiązek prowadzić PPK.

Obowiązki pracodawcy związane z PPK

Prowadzenie PPK wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy. Pracodawca powinien:

- wybrać instytucję finansową, w której zostaną utworzone rachunki PPK dla pracowników oraz zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z tą instytucją;

- zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla każdego z pracowników, nie później niż do 10go dnia miesiąca w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia;

- przyjąć deklaracje o rezygnacji od pracowników, którzy nie chcą przystąpić do PPK;

- informować pracowników o tzw. auto-zapisie do PPK i konieczności ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji z PPK we wskazanym terminie;

- dokonywać terminowo wpłaty na PPK.

Jak wybrać instytucję prowadzącą PPK?

Na polskim rynku istnieje już ok. 18 funduszy inwestycyjnych, które oferują prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wobec tak dużego wyboru należy sobie zadać pytanie: jakie kryteria zastosować przy wyborze instytucji prowadzącej PPK? Naszym klientom z reguły polecamy zwrócić uwagę na czynniki takie jak:

- doświadczenie danej instytucji w prowadzeniu funduszy inwestycyjnych;

- wysokość opłat za zarządzanie funduszem,

- dodatkowe benefity dla pracowników oferowane obok zarządzania PPK,

- dodatkowe usługi takie jak aplikacja dla pracowników i pracodawców, dedykowana infolinia czy szkolenia dla pracowników lub działów HR, szkolenia online itd.,

- ilość placówek stacjonarnych,

- wartość aktywów netto ulokowanych w danej instytucji,

- ilość przedsiębiorców którzy powierzyli prowadzenie PPK danej instytucji.

Poza ofertami opublikowanymi na stronach funduszy inwestycyjnych warto zorientować się także w aktualnych rankingach i porównaniach dostawców.

Zrozumienie sposobu funkcjonowania PPK oraz wybór odpowiedniej instytucji często sprawia pracodawcom wiele kłopotów, zwłaszcza w przypadku pracodawców zagranicznych, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność na polskim rynku pracy. Prawnicy z zespołu prawa pracy naszej Kancelarii wspierają pracodawców w procesie zawierania umów z dostawcami PPK i przy realizowaniu obowiązków związanych z PPK. Na życzenie klientów przygotowujemy także porównania ofert i zestawienia dostawców PPK. W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: info@dudkowiak.comJoanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa