Aktualności

Pracownicze programy emerytalne jako alternatywa względem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze programy emerytalne jako alternatywa względem Pracowniczych Planów Kapitałowych

I. Ogólne założenia

Pracownicze programy emerytalne stanowią element III filaru oszczędzania na emeryturę przez pracowników, o charakterze zbliżonym do pracowniczych planów kapitałowych. PPE tworzony jest w celu gromadzenia środków przeznaczonych do wypłaty.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne i ogólnodostępne. Pracowniczy Program Emerytalny może być alternatywą dla Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), a dla pracodawcy mocnym atutem na tle konkurencji. 

II. Wypłata zgromadzonych środków z PPE

Swoje oszczędności zgromadzone na PPE można wypłacić dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego lub po uzyskaniu wcześniejszego prawa do emerytury.

Wypłata pieniędzy z PPE może nastąpić, gdy:

  • pracownik (uczestnik PPE) ukończy 60 lat i złoży wniosek o wypłatę pieniędzy;
  • pracownik (uczestnik PPE) uzyska prawo do wcześniejszej emerytury, ukończy 55 lat i przedstawi odpowiedni wniosek;
  • pracownik (uczestnik PPE) ukończy 70 lat, bez konieczności składania wniosku;
  • spadkobierca złoży wniosek o wypłatę po śmierci uczestnika PPE.

III. Wzajemne relacje między PPK i PPE

Co do zasady, uczestnictwo przez pracodawcę w pracowniczych programach emerytalnych nie wyłącza go od obowiązku przystąpienia do PPK.

Wyjątek: Ustawy o PPK nie stosuje się do pracodawcy, jeśli:

IV.  Korzyści z przystąpienia do PPE

Z perspektywy pracownika, głównym plusem PPE jest finansowanie całej składki przez pracodawcę. Z punktu widzenia pracodawcy jest to z kolei minusem.

Z perspektywy pracownika, przystąpienie do Pracowniczego Programu Emerytalnego oznacza, że w przyszłości otrzyma wyższą emeryturę. Dodatkowo, pieniądze zgromadzone na PPE należą do pracownika i mogą być dziedziczone, a ich wypłata po osiągnięciu odpowiedniego wieku jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi artykułami dotyczącymi tematyki PPK. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z wdrażaniem PPK, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

W kolejnym artykule zostaną przedstawione różnice między PPK a PPE.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa