Aktualności

Prawo administracyjne: Niekonstytucyjność przepisów rozporządzenia covidowego wprowadzającego ograniczenia działalności gospodarczej

Prawo administracyjne: Niekonstytucyjność przepisów rozporządzenia covidowego wprowadzającego ograniczenia działalności gospodarczej

W dniu 27 października 2020 r. Wojewódzki  Sąd Administracyjny w Opolu wydał w sprawie o sygn. akt: II SA/Op 219/20 precedensowy wyrok, w którym stwierdził, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r. poz. 697), wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie spełnia konstytucyjnego warunku jego wydania na podstawie upoważnienia ustawowego zawierającego wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego.

WSA w Opolu zauważył, że: „Rada Ministrów na podstawie tak sformułowanej treści upoważnienia ustawowego mogła kształtować w rozporządzeniu w dowolny sposób, bez merytorycznych wskazówek zawartych w ustawie, sferę podstawowych praw lub wolności jednostki, określając poszczególne ograniczenia, nakazy i zakazy. W konsekwencji podejmowana w tym zakresie samoistna działalność prawotwórcza doprowadziła do objęcia regulacjami rozporządzenia materii ustawowej i naruszenia szeregu podstawowych wolności i praw jednostki, w tym wolności działalności gospodarczej z art. 22 Konstytucji”.

Przyjmując, że tryb wprowadzenia powyższych ograniczeń, nakazów i zakazów „doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw w zakresie wolności działalności gospodarczej”, WSA w Opolu – powołując się bezpośrednio na art. 178 Konstytucji RP - odmówił zastosowania kontrolowanego rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r.

W tych okolicznościach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił zaskarżone decyzje dotyczące kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia prowadzenia przez przedsiębiorców działalności ustanowionego w stanie epidemii, to jest uchylił decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa