Aktualności

Prawo administracyjne: Wyrok TSUE dotyczący aplikacji do zamawiania taksówek

Prawo administracyjne: Wyrok TSUE dotyczący aplikacji do zamawiania taksówek

W dniu 3 grudnia 2020 r. TSUE wydał wyrok w sprawie Star Taxi App SRL przeciwko Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General i innym (C-62/19), w którym rozstrzygnął istotne zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych funkcjonowania aplikacji do zamawiania taksówek.

TSUE stwierdził, że aplikacja Star Taxi App stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu art. 2 lit. a) dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym, albowiem jest to usługa pośrednictwa polegająca na umożliwieniu nawiązywania za pomocą aplikacji na smartfony, za wynagrodzeniem, kontaktów między osobami chcącymi przebyć trasę miejską a kierowcami taksówek posiadającymi zezwolenie.

W przypadku tej usługi której świadczący ową usługę zawiera w tym celu umowy o świadczenie usług z kierowcami w zamian za zapłatę miesięcznego abonamentu, ale nie przekazuje im zamówień, nie określa ceny za kurs ani nie zapewnia jej poboru od zainteresowanych osób, które uiszczają ją bezpośrednio u kierowcy taksówki, a ponadto nie sprawuje kontroli nad jakością pojazdów i ich kierowców ani nad ich zachowaniem.

Status aplikacji do zamawiania taksówek jest zatem całkowicie odmiennie postrzegany od aplikacji Uber, wszakże w ramach usługi pośrednictwa świadczonej przez Ubera stworzono i udostępniono świadczenie usług przewozu miejskiego wykonywanych przez kierowców niezawodowych uprzednio nieobecnych na rynku..

Tymczasem w odróżnieniu od usługi świadczonej przez Ubera (sprawa Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15), usługa świadczona przez Star Taxi App nie może być uznana za integralną część usługi przewozu.

W konsekwencji, zgodnie z artykułem 9 i 10 dyrektywy 2006/123, państwa członkowskie nie powinny wprowadzać dla świadczeniodawców usług objętych aplikacją do zamawiania taksówek wymogu uprzedniego uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności przewozu, jeżeli warunki uzyskania tego zezwolenia nie odpowiadają wymogom przewidzianym w tych artykułach, w szczególności ze względu na ustanowienie obowiązków technicznych nieodpowiednich dla danej usługi. Powyższe podlega zweryfikowaniu przez sąd krajowy.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa