Aktualności

Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana z udziałem członka naszej Kancelarii

Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł – nowa publikacja przygotowana z udziałem członka naszej Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że w tym roku w Wydawnictwie Naukowym UAM ukazała się publikacja pt. „Prawo Energetyczne Ukrainy. Wybór źródeł” pod redakcją prof.  UAM dr hab. Eryka Kosińskiego w przygotowaniu której uczestniczył prawnik naszej Kancelarii, Denis Ushakov.

Publikacja zawiera teksty ukraińskie wraz z tłumaczeniami na język polski oraz język angielski trzech podstawowych ukraińskich aktów prawnych regulujących sektor energetyczny:

  • ustawy Ukrainy nr 2019-VIII z dnia 13 kwietnia 2017 r. o rynku energii elektrycznej,
  • ustawy Ukrainy nr 329-VIII z dnia 9 kwietnia 2015 r. o rynku gazu ziemnego,
  • ustawy Ukrainy nr 1540-VIII z dnia 22 września 2016 r. o Komisji Narodowej ds. Regulacji Państwowej w Zakresie Energetyki i Usług Komunalnych, a także
  • wybór przepisów Konstytucji Ukrainy, określających „konstytucję gospodarczą” Ukrainy, tj. te przepisy Konstytucji, które odnoszą się do ustroju gospodarczego państwa.

Denis Ushakov m.in. przygotował tłumaczenie tekstów wszystkich wyżej wskazanych aktów z języka ukraińskiego na język polski.

Opracowanie stanowi pierwszą z dwóch publikacji zaplanowanych w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, pt. „Regulacja sektora energetycznego w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie. Porównanie celów i prawnych środków regulacji sektora energetycznego”.

Gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów!Denis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa