Aktualności

Prawo migracyjne: Projekt specustawy przewiduje automatyczne przedłużenie prawa pobytu dla cudzoziemców w Polsce w związku z COVID-19

Prawo migracyjne: Projekt specustawy przewiduje automatyczne przedłużenie prawa pobytu dla cudzoziemców w Polsce w związku z COVID-19

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19 oraz wprowadzanymi przez rządy państw restrykcjami dotknęła prawie każdą osobę na świecie. W szczególnie niekorzystnej sytuacji znajdują się teraz cudzoziemcy, przebywający w obcym państwie i nie mający możliwości opuścić kraj w związku z zamknięciem granic.

Dzisiaj rząd Polski poinformował o uchwaleniu projektu specustawy dotyczącej walki z COVID-19 (tzw. „Tarczy Antykryzysowej”) i przekazaniu go do Sejmu. Zgodnie z założeniami, uchwalenie tej ustawy ma się odbyć w trybie ekspresowym, a wejście w życie jej przepisów jest zaplanowane na 1 kwietnia 2020 roku.

Dwa artykuły z tego projektu dotyczą sytuacja cudzoziemców, przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Obecnie przepisy ustawy o cudzoziemcach pozwalają na złożenie wniosków w sprawie przedłużenia pobytu tylko pod warunkiem, że w dniu ich złożenia pobyt cudzoziemca w kraju jest legalny. Ale co zrobić w sytuacji kiedy urzędy są zamknięte z powodu kwarantanny, więc obcokrajowcy nie mają możliwości umówić się na wizytę aby złożyć stosowny wniosek? Obecnie duża liczba tych osób którym termin ważności wizy, zezwolenia na pobyt upłynął, zarówno jak i termin przebywania na podstawie przepisów o ruchu bezwizowym znajduje się w sytuacji niepewności co do legalności ich pobytu w Polsce.

Nowe przepisy, w przypadku ich uchwalenia, automatycznie (z mocy ustawy) przedłużają prawo pobytu cudzoziemców w kraju w okresie od wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego (tj. od dnia 12.03.2020) lub stanu epidemii (tj. od dnia 20.03.2020) do upływu 30 dniu liczonych od dnia następującego po dniu uchylenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii. Poniżej publikujemy schemat, który pomoże lepiej zrozumieć treść tych nowych przepisów.Denis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa