Aktualności

Prawo migracyjne: Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach przyjęty przez Radę Ministrów

Prawo migracyjne: Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach przyjęty przez Radę Ministrów

Zmiany mają wprowadzić szereg ułatwień związanych z udzielaniem zezwoleń jednolitych na pobyt czasowy i pracę, wydłużają dozwolony okres zatrudnienia bez zezwolenia dla obywateli państw, do których nie stosuje się tzw. testu rynku pracy oraz uproszczają procedury uzyskiwania zezwolenia przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Projekt autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 19 października 2021 roku. Ma on odpowiadać na zgłaszane przez środowiska tak pracodawców, jak i pracowników z zagranicy postulaty uproszczenia procedur legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, w tym tych związanych z udzielaniem łącznych zezwoleń na pobyt czasowych i pracę, które, według informacji rządowych, należą do najczęściej udzielanych. Do najważniejszych zmian w projekcie należy rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu – zamiast tego projektodawca wprowadza wymóg uzyskiwania przez cudzoziemca comiesięcznego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Ponadto, przewidziano zmiany w procedurze pozwalającej zatrudniać bez zezwolenia obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. Ma to się odbywać, tak jak dotychczas, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ale dozwolony okres zatrudnienia wskazany w oświadczeniu ma zostać wydłużony do 24 miesięcy (obecnie jest to 6 miesięcy), co należy uznać za bardzo istotną zmianę.

W projekcie poszerzono również katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Z komunikatu opublikowanego na stronach rządowych wynika również, że nowe zasady będzie stosowało się do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 roku, ale niezakończonych w chwili wejścia w życie planowanej ustawy.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa