Aktualności

Prawo pracy: Agencje pracy tymczasowej i ich pracownicy bez wsparcia w czasach pandemii

Prawo pracy: Agencje pracy tymczasowej i ich pracownicy bez wsparcia w czasach pandemii

Polscy pracodawcy coraz chętniej sięgają po usługi oferowane przez agencje pracy tymczasowej. W szczególności przy pracach prostych, sezonowych lub powiązanych bezpośrednio z poziomem zamówień korzystanie z pracowników tymczasowych pozwala pracodawcom na elastyczne dopasowywanie poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb. Sektor pracy tymczasowej to aktualnie ponad 700 tysięcy osób rocznie.

Niestety rozwiązania wchodzące w pakiet ustaw zwany potocznie ,,Tarczą antykryzysową” nie obejmują systemem pomocowym państwa agencji pracy tymczasowych i zatrudnianych przez te podmioty pracowników. Wynika to z faktu, że praca tymczasowa opiera się na współdziałaniu trzech podmiotów- agencji pracy tymczasowej, która jest pracodawcą, pracownika tymczasowego, który jest zatrudniany przez agencję oraz pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik tymczasowy świadczy pracę.

Pracodawcy użytkownicy, którzy odnotowali spadek obrotów i spełniają pozostałe kryteria do uzyskania wsparcia od państwa nie mogą objąć tą pomocą pracowników tymczasowych, ponieważ to nie oni, a agencja pracy tymczasowej, są ich pracodawcami (art. 15 g specustawy odnosi się wyłącznie do pracowników własnych danego pracodawcy). Z drugiej zaś strony, agencje pracy tymczasowej tylko teoretycznie (po spełnieniu podstawowego warunku spadku obrotów) są uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, gdyż dofinansowanie takie przysługuje bądź w związku z wprowadzeniem przestoju bądź obniżeniem wymiaru czasu pracy, a wprowadzenie obu tych instrumentów jest udziałem pracodawcy użytkownika, a nie agencji. Co więcej, warunek wprowadzenia przestoju lub obniżenia czasu pracy poprzez zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników, odpowiada realiom świadczenia pracy w ramach typowego zatrudnienia, a nie tego realizowanego przez agencje pracy tymczasowej.

Wobec powyższego, agencjom pracy tymczasowej w dłuższej perspektywie czasu pozostaje albo likwidacja bądź ogłoszenie upadłości, albo objęcie pracowników przestojem ekonomicznym, którego koszty całkowicie poniosą agencje we własnym zakresie. Powyższe zaś może poważnie odbić się całym sektorze pracy tymczasowej w Polsce.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa