Aktualności

Prawo pracy: Kontrole pracowników – zmiany w Kodeksie pracy

Prawo pracy: Kontrole pracowników – zmiany w Kodeksie pracy

10.12.2021

| Anna Kwinto

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił właśnie projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym znalazły się propozycje zmian umożliwiających pracodawcy szerszą niż dotychczas kontrolę pracowników pod kątem trzeźwości oraz obecności innych środków w ich organizmach. Termin przyjęcia projektu rząd przewiduje jeszcze w tym roku.

Planowane jest przede wszystkim wprowadzenie podstawy prawnej dla możliwości prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub narkotyków. Utrzymany ma zostać obowiązek niedopuszczenia pracownika do pracy w sytuacji, gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub spożywa go w trakcie pracy. Regulacja ta rozszerzona zostanie na środki działające podobnie do alkoholu. Pracodawca będzie także mógł sam wykonać badanie trzeźwości pracownika oraz sprawdzić, czy nie znajduje się on pod wpływem innych substancji. Przepisy mają być stosowane również w odniesieniu do osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Nowelizacja ma również uregulować rozpowszechnioną obecnie pracę zdalną. Zgodnie z definicją, będzie nią praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O pracy zdalnej będzie można zadecydować już na etapie zawierania umowy o pracę, lub w trakcie jej trwania. Co ciekawe, pracodawca będzie mógł w uzasadnionych przypadkach (np. stanu zagrożenia epidemicznego) wydać polecenie pracy w formie zdalnej, po uprzednim otrzymaniu od pracownika oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych pozwalających na wykonywanie pracy w tej formie.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa