Aktualności

Prawo pracy: Polski Ład a składka zdrowotna przy podatku liniowym

Prawo pracy: Polski Ład a składka zdrowotna przy podatku liniowym

15.11.2021

| Anna Kwinto

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 27 296, Minister Finansów rozwiał wątpliwości co do tego, czy przedsiębiorca opłacający podatek liniowy uniknie zapłaty składki zdrowotnej w sytuacji, jeśli z działalności wychodzi mu strata. Odpowiedź brzmi: każdy przedsiębiorca, niezależnie od formy opodatkowania, będzie musiał opłacać składkę zdrowotną nawet w przypadku, gdy nie osiągnie w danym miesiącu dochodu.

W interpelacji zapytano o konsekwencje zmian wprowadzanych przez Polski Ład dla przedsiębiorców wybierających opodatkowanie podatkiem liniowym. Obecnie opłacają oni składkę zdrowotną w stałej kwocie 381,81 zł. Od 2022 roku wysokość uiszczanej składki będzie zależeć od uzyskiwanego przez przedsiębiorcę dochodu.

W związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy w takim razie w wypadku wystąpienia straty, przedsiębiorca nadal będzie zobowiązany uiszczać składkę zdrowotną. Zgodnie z nowymi przepisami, składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Jak wskazał Minister Finansów, rozwiązanie to nie ma na celu uzyskania korzyści dla Skarbu Państwa, ale zapobiega sytuacji, w której przedsiębiorca nie będzie opłacał składki zdrowotnej, bo nie wystąpił u niego dochód.

Podobnie sytuacja będzie wyglądała u przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz w formie karty podatkowej.

Obecnie projekt Polskiego Ładu obejmujący nowelizacje przepisów podatkowych oraz zusowskich został przedstawiony do podpisu prezydentowi.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa