Aktualności

Prawo pracy: Praca zdalna podczas izolacji w warunkach domowych

Prawo pracy: Praca zdalna podczas izolacji w warunkach domowych

5 grudnia 2020 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W dzisiejszym alercie prezentujemy zmianę w obszarze prawa pracy wprowadzoną w ww. ustawie, która umożliwia świadczenie pracy w trybie pracy zdalnej przez pracownika lub inną osobę zatrudnioną, podczas izolacji w warunkach domowych.

W powyższej nowelizacji przewidziano możliwość świadczenia pracy w okresie ogłoszenia stanu epidemiologicznego albo stanu epidemii, w trybie pracy zdalnej przez pracownika, lub inną osobę zatrudnioną w okresie obowiązkowej izolacji w warunkach domowych. Powyższe osoby mogą świadczyć rzeczoną pracę, określoną w umowie, w trybie pracy zdalnej, za zgodą pracodawcy lub zatrudniającego. W przypadku świadczenia pracy w trakcie wspomnianej izolacji w warunkach domowych, nie przysługuje świadczenie pieniężne z tytułu choroby, lecz wynagrodzenie za pracę.

Do świadczenia pracy w trybie pracy zdalnej podczas izolacji w warunkach domowych, znajdują zastosowanie warunki pracy zdalnej określone w art. 3  ust. 3-8 Tarczy Antykryzysowej.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa