Aktualności

Projekt ustawy antylichwiarskiej

Projekt ustawy antylichwiarskiej

W dniu 18 lutego 2019 roku opublikowany został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, czyli tzw. ustawy antylichwiarskiej.

Z punktu widzenia instytucji pożyczkowych główne założenia projektu obejmują:
(a) obniżenie (zaostrzenie) limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu do wartości 20% kapitału (całkowitej kwoty kredytu) powiększonego o 25% kapitału w stosunku rocznym, z górnym limitem 75% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie kredytowania (obecnie wartości te wynoszą odpowiednio: 25%, 30% w stosunku rocznym, z górnym limitem 100% całkowitej kwoty kredytu),
(b) obowiązek uzyskania od konsumenta i załączenia do umowy kredytu konsumenckiego oświadczenia o dochodach konsumenta i jego wydatkach w zakresie niezbędnym dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
(c) obowiązek weryfikacji oświadczenia, o którym mowa w punkcie (b) powyżej w BIG lub instytucji powołanej na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego,
(d) zakaz zbywania oraz dochodzenia przez instytucje pożyczkowe wierzytelności z umowy kredytu konsumenckiego udzielonego z naruszeniem przepisów ustawy lub w sytuacji, gdy z oświadczenia o którym mowa w punkcie (b) powyżej wynika, że na dzień zawarcia umowy konsument miał zaległości w spłacie innego zobowiązania wynoszące powyżej 6 miesięcy,
(e) instytucje pożyczkowe przechodzą pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego,
(f) zaostrzone wymogi co do reklamy kredytu konsumenckiego.

Projektowane zmiany – poza słusznym założeniem walki z lichwą – mogą w poważnym stopniu wpłynąć na rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych, w tym w szczególności na rentowność tych instytucji, jak i na sam proces udzielania pożyczek, który prawdopodobnie wydłuży się i będzie droższy.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie tworzenia zgodnych z ustawami konsumenckimi modeli działalności instytucji pożyczkowychPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa