Aktualności

Projekt ustawy DAC7 - operatorzy platform cyfrowych z nowym obowiązkiem

Projekt ustawy DAC7 - operatorzy platform cyfrowych z nowym obowiązkiem

Dyrektywa DAC7 to nic innego jak nowe obowiązki dla sektora e-commerce oraz ostatni sygnał ostrzegawczy dla niektórych małych i średnich przedsiębiorców. 9 kwietnia 2024 roku Rada Ministrów podjęła kolejną próbę implementacji unijnej dyrektywy i przyjęła projekt ustawy DAC7. Ustawa nakłada na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach dokonujących transakcji za pośrednictwem tychże platform.

Kiedy możemy spodziewać się zapowiadanych zmian?

31 grudnia 2022 roku był ostatnim dniem na implementację dyrektywy DAC7 przez Państwa Członkowskie. Polskiemu ustawodawcy jak dotąd nie udało się jeszcze przyjąć konkretnej ustawy. Z tego względu w połowie zeszłego roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce. 9 kwietnia Ministerstwo Finansów zakomunikowało, iż nowe przepisy prawdopodobnie wejdą w życie od 1 lipca 2024 roku.

Czym jest dyrektywa DAC7 i w jaki sposób dotknie sektor e-commerce?

Dyrektywa DAC7 dotyczy operatorów platform cyfrowych, ale też drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu. Dyrektywa nakłada na operatorów platform cyfrowych obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonują transakcji za pośrednictwem tychże platform. Praktyczny sens wyrażonego obowiązku jest następujący. Operatorzy stron internetowych czy aplikacji mobilnych będą mieli obowiązek przekazywać krajowym organom informacje na temat sprzedawców działających na ich platformach. Jest to mechanizm, który służy unijnemu regulatorowi do walki z podmiotami unikającymi płacenia podatków. Zdaniem legislatora takie rozwiązanie ma wyrównać warunki konkurencji pomiędzy sprzedawcami działającymi w sposób tradycyjny a sprzedawcami działającymi za pomocą platform cyfrowych oraz pomiędzy tymi rzetelnie płacącymi podatki a tymi, którzy uchylają się od opodatkowania.

Kogo dotyczy ustawa DAC7?

Ustawowy obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji o sprzedawcach, którzy dokonują transakcji za pośrednictwem platformy cyfrowej, ma dotyczyć takich podmiotów jak:

  1. internetowe platformy sprzedażowe (e-handel), np. Vinted,
  2. platformy rezerwacji noclegów, np. Booking,
  3. platformy najmu środków transportu,
  4. platformy służące zamawianiu przejazdów samochodem, np. Uber

Operatorzy platform cyfrowych nie będą musieli raportować i przedkładać informacji o sprzedawcach, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji poprzez daną stronę internetową czy aplikację mobilną, a łącznie wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło w danym roku 2 000 EUR.

Należy pamiętać, że DAC7 dotyczy również przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w przestrzeni cyfrowej. Projekt ustawy jest pewnego rodzaju ostatnim sygnałem alarmowym dla tych, którzy mimo prowadzenia takiej działalności zarobkowej uchylają się od obowiązku podatkowego. Już prawdopodobnie od 1 lipca 2024 roku Krajowa Izba Administracja Skarbowa będzie w posiadaniu wystarczających danych, aby zweryfikować legalność danego biznesu pod kątem fiskalnym. Zatem projekt ustawy nakłada bezpośredni obowiązek raportowania na operatorów platform cyfrowych, który pośrednio uderza w małych i średnich przedsiębiorców.

Jak będzie wyglądało raportowanie?

Operatorzy platform cyfrowych będą podlegać obowiązkowi raportowania danych osobowych i transakcyjnych sprzedawców do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do tych informacji, które będą gromadzone i przekazywane zaliczamy między innymi:

  • imię nazwisko / firma,
  • adres,
  • NIP lub PESEL,
  • kwota łącznego wynagrodzenia,
  • liczba transakcji,
  • numer we właściwym rejestrze gospodarczym.

Ogromne kary pieniężne.

Projekt ustawy przewiduje kary pieniężne sięgające aż do 1 000 000 PLN za niewywiązanie się z obowiązku raportowania przez operatorów platform cyfrowych.

Podsumowanie.

DAC7 to mechanizm służący kontroli sektora e-commerce pod względem przejrzystości podatkowej. Unijna dyrektywa i projekt ustawy nakładają na operatorów platform cyfrowych obowiązek raportowania, którego niespełnienie zagrożone jest sporymi karami pieniężnymi. Jest to kolejny etap regulowania sektora e-commerce, który zdaniem ustawodawcy służy kontroli transparentności podatkowej przedsiębiorców działających w przestrzeni cyfrowej.Mateusz Bałuta

Prawnik

Mateusz Bałuta

Junior Lawyer

Mateusz Bałuta

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa