Aktualności

Propozycja nowelizacji art. 49 KPC - wywiad z adwokatem Michałem Dudkowiakiem

Dnia 10 stycznia 2017 roku na łamach portalu Gazety Prawnej ukazał się w wywiad z Partnerem naszej Kancelarii adwokatem Michałem Dudkowiakiem. Wywiad dotyczył oceny propozycji nowelizacji art. 49 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

Projekt nowelizacji wpisuje się w coraz silniejszy trend popularyzacji ugodowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów (polecamy nasz wcześniejszy artykuł o nowej Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). Wywiad z adwokatem Michałem Dudkowiakiem ma charakter analizy prawno-porównawczej pozycji sędziego w polskim procesie cywilnym i możliwości wyrażenia przez niego poglądu co do tego w jakim kierunku zmierza rozstrzygnięcie analizowanego sporu na tle regulacji prawnych innych państw europejskich.

Treść wywiadu dostępna jest tutaj.

Zapraszamy również do zapoznania się z sekcją sporów sądowych i arbitrażowych naszej Kancelarii oraz z pionem Obsługi międzynarodowejMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa