Aktualności

Prosta Spółka Akcyjna

Dnia 13 czerwca 2018 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje m. in. wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej. Projekt jest ukłonem przede wszystkim w stronę środowisk z sektora nowych technologii i start-up’ów.

Główne założenia

Prosta spółka akcyjna ma cechować się przede wszystkim możliwością jej szybkiego założenia (24 godziny) oraz prostotą obsługi korporacyjnej. Obniżona zostanie wartość kapitału zakładowego, a także możliwe będzie wniesienie do spółki pracy, usług i know-how z pominięciem dość złożonego i czasochłonnego etapu wyceny takiego wkładu. Prosta spółka akcyjna ma także charakteryzować się mechanizmami, które umożliwiają relatywnie szybkie zebranie dużego kapitału inwestorskiego. 

Rada Dyrektorów

Za całkowicie bezprecedensowe w polskim porządku prawnym należy uznać także nowe zasady ładu korporacyjnego, jakie proponuje się w prostych spółkach akcyjnych. Obok tradycyjnego Zarządu i fakultatywnie ustanawianej Rady Nadzorczej, proponuje się alternatywnie powoływaną Radę Dyrektorów. Ta ostatnia zaś, to organ zaczerpnięty z systemu anglosaskiego skupiający w swoich kompetencjach zadania Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa