Aktualności

Przejęcie ACP Europe i Eurocylinder przez Air Products – zastrzeżenia UOKiKu

W lutym 2018 roku notowana na NYSE (New York Stock Exchange) spółka Air Products and Chemicals, Inc zgłosiła do polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta koncentrację polegającą na przejęciu spółek ACP Europe S.A i Eurocylinder NV.

Przejmowane podmioty specjalizują się w produkcji dwutlenku węgla, w związku czym Prezes UOKiK przeprowadził badanie tego rynku i uznał, że „koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Przede wszystkim w rękach Air Products może znaleźć się ponad połowa rynku produkcji i wprowadzania do obrotu dwutlenku węgla. Spółka będzie miała ponad dwukrotnie większy udział od swojego największego konkurenta. Co więcej ta przewaga może w najbliższych latach rosnąć ze względu na planowane uruchomienie nowych instalacji. W efekcie transakcja może spowodować wzrost cen ciekłego dwutlenku węgla.”

Dwutlenek węgla jako suchy lód jest wykorzystywany m.in. jako chłodziwo, czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych, gaz napędowy do broni pneumatycznej, składnik napojów gazowanych (E290) oraz do wytrącania resztek wodorotlenku wapnia z soku buraczanego

Zastrzeżenia Prezesa UOKIK zostały zgłoszone w trybie art. 96a ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji. Obecnie Air Products ma 14 dni na ustosunkowanie się do stanowiska UOKiK.

Tryb zgłoszenia zastrzeżeń, podobnie jak tryb prezentacji warunków przez prezesa UOKiK (art. 96a ust. 5), został wprowadzony do polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w 2015 roku w celu zwiększenia transparentność kontroli koncentracji w ramach fuzji oraz przejęć.

Zgłoszenie zastrzeżeń do koncentracji przez Prezesa UOKiK, choć nie przesądza finalnego wyniku postępowania, jest z reguły zapowiedzią warunkowej zgody na fuzję lub przejęcie, należy jednak podkreślić, iż w skrajnych przypadkach może prowadzić do wydania przez Prezesa UOKIK decyzji o zakazie koncentracji.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa