Aktualności

Przełomowy wyrok dotyczący polisolokat

15.05.2017

| Piotr Putyra

| Ubezpieczenia

Dnia 10 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał przełomowy wyrok w sprawie dotyczącej pozwu zbiorowego właścicieli polisolokat przeciwko Generali Życie TU SA. Orzeczenie dotyczy kontrowersyjnych opłat likwidacyjnych z którego słyną produkty finansowe powszechnie znane jako polisolokaty. Na mocy tego wyroku Sąd uznał, że Generali Życie TU SA zobowiązane jest do zwrotu swoim 164 klientom, którzy wnieśli pozew zbiorowy, łącznej kwoty opiewającej na około 3,5 mln złotych. Roszczenia poszczególnych klientów ubezpieczyciela kształtowały się od kliku do kilkuset tysięcy złotych.

Jest to pierwsze takie orzeczenie, wdane w kwestii zwrotu opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczyciela tytułem rozwiązania umowy przed terminem w niej oznaczonym wydane po wniesieniu pozwu zbiorowego przez niezadowolonych klientów.

W ustnych motywach uzasadnienia wyroku Sąd podkreślił, że choć stawka opłaty likwidacyjnej była wyrażona jako procent wpłaconej składki i malała z czasem trwania umowy, to i tak jej wysokość była wręcz horrendalna. W związku z tym, klauzula umowna zawierająca te postanowienia winna zostać uznana za rażąco niesprawiedliwą, a opłaty pobrane od klientów na jej podstawie mają zostać zwrócone.

Warto dodać, że kwestia opłat likwidacyjnych jest przedmiotem żywej dyskusji, na problem ten wielokrotnie zwracał uwagę także Rzecznik Finansowy informując o patologii tego segmentu ubezpieczeń.

Choć wyrok jest nieprawomocny, już stanowi on ważny głos w dyskusji dotyczącej polisolokat i dochodzenia przez klientów towarzystw ubezpieczeniowych zwrotu opłat likwidacyjnych pobranych na ich podstawie.

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami naszej Kancelarii na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa