Aktualności

Instytucje płatnicze: Przetwarzanie danych w chmurze – KNF publikuje wytyczne

Instytucje płatnicze: Przetwarzanie danych w chmurze – KNF publikuje wytyczne

W dniu 24 stycznia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała obszerny komunikat w sprawie przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. KNF zapowiada również warsztaty mające na celu wyjaśnienie wytycznych zamieszczonych w komunikacie.

Wytyczne KNF są dość obszerne i szczegółowe, stanowią swego rodzaju kompilację wszystkich wcześniejszych komunikatów KNF w sprawach związanych z outsourcingiem. Co ważne, wytyczne te mają zastosowanie do wszystkich rodzajów nadzorowanych podmiotów, w tym między innymi, ale nie tylko:

 1. banków,
 2. zakładów ubezpieczeń,
 3. przedsiębiorstw inwestycyjnych,
 4. dostawców usług płatniczych (małe instytucje płatnicze, krajowe instytucje płatnicze),
 5. instytucji pieniądza elektronicznego,
 6. agencji ratingowych,
 7. SKOK-ów,

Zakres wytycznych obejmuje między innymi następujące dziedziny:

 1. klasyfikacja informacji,
 2. klasyfikacja usług cloud computingu,
 3. ocena ryzyka,
 4. standardów technicznych i organizacyjnych,
 5. umów z dostawcą usług cloud computingu,
 6. planów przetwarzania informacji w chmurze,
 7. wymogów dotyczących dostawców usług w zakresie przetwarzania w chmurze,
 8. kryptografii,
 9. monitorowania środowiska chmury obliczeniowej,
 10. dokumentowanie działań związanych z przetwarzaniem w chmurze,
 11. obowiązki sprawozdawcze KNF.

Co ważne, nadzorowane podmioty będą stosować wytyczne przed rozpoczęciem korzystania z usług w chmurze (publicznej lub hybrydowej).

Zachęcam do kontaktu z Kancelarią – świadczymy m.in. usługi związane z:

 1. usługami płatniczymi,
 2. reprezentacją przed KNF,
 3. projektowaniem oraz dostosowaniem systemów oraz regulacji wewnętrznych do wymogów EUNB oraz KNF.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa