Aktualności

Przewaga kontraktowa - nowości: (1) UOKiK wzywa przedsiębiorców do zmiany praktyk (2) Decyzja w sprawie Dohler

Przewaga kontraktowa - nowości: (1) UOKiK wzywa przedsiębiorców do zmiany praktyk (2) Decyzja w sprawie Dohler

Bieżący tydzień obfituje w nowości w dziedzinie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontaktowej kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej
We wtorek 21 maja 2019 roku na stronie internetowej Ministerstwa rolnictwa pojawiła się nowelizacja ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przewadze kontraktowej – te zagadnienia omawiamy w odrębnym newsie.

Decyzja w sprawie Döhler 
W środę 22 maja 2019 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (dalej: UOKiK) na swojej stronie internetowej opublikował informację o zakończeniu postępowania w sprawie nieuczciwego wykorzystywanie przewagi kontraktowej oraz o wydaniu decyzji zobowiązującej względem spółki Döhler. Przypomnijmy, że przyczyną wszczęcia postępowania wobec Döhler były m.in. (1) zbyt długie terminy płatności, (2) praktyki nieprzestrzegania tych terminów płatności oraz (3) niejasne postanowienia umów, które dawały przetwórcy dowolność w kształtowaniu ceny.

W ramach decyzji UOKIK Döhler został zobowiązany do skrócenia terminów płatności oraz zmiany zasad ustalania cen, m.in. poprzez wprowadzenie umownej stawki minimalnej za dostarczone produkty. Spółka również została zobowiązana do audytu płatności za okres od lipca 2017 do maja 2019, a w razie stwierdzenia opóźnienia do zapłaty odsetek. Spółka również została zobowiązana do ułatwienia dostawcom korzystania z własnego Programu Finansowania Dostawców, a także przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie.

Wezwania do zmiany praktyk oraz postanowień
Prezes UOKiK równocześnie poinformował, że 13 innych podmiotów z branży rolno-spożywczej zostało wezwanych do zmiany postanowień i praktyk niekorzystnych dla rolników. W ocenie UOKiK zmiany jakie ma wprowadzić Döhler mają stanowić pewien wzorzec postępowania dla pozostałych uczestników.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa