Aktualności

Publikacja dot. Prawa Autorskiego w ICLG 2024

Publikacja dot. Prawa Autorskiego w ICLG 2024

Z dumą informujemy, że adwokaci z naszej Kancelarii specjalizujący się w prawie własności intelektualnej – adwokat Marcin Kręglewski oraz adwokat Aleksandra Urban są autorami rozdziału poświęconemu uregulowaniom dotyczącym praw autorskich w Polsce, w ramach International Comparative Legal Guides 2024. Do współtworzenia publikacji zaproszone zostały wiodące kancelarie prawne z 18 krajów.

Co obejmuje publikacja ICLG o prawach autorskich?

Publikacja porusza problematykę praw autorskich, z perspektywy zagadnień dotyczących m.in.

  • Pojęcia utworu,
  • Pierwotnego i wtórnego nabycia praw autorskich do utworu,
  • Wymogów dotyczących przeniesienia praw autorskich oraz uzyskania licencji,
  • Sposobów egzekwowania praw autorskich,
  • Odpowiedzialności karnej za naruszenie praw autorskich,
  • Przewidywanych zmian legislacyjnych w obszarze praw autorskich.  

Każdy rozdział zawiera szczegółowe podrozdziały, a celem autorów było przedstawienie problematyki praw autorskich w możliwie przystępny i praktyczny sposób.

Gdzie dostępna jest publikacja?

Zapraszamy do zapoznania się z całą publikacją, która dostępna jest pod następującym linkiem:

https://iclg.com/practice-areas/copyright-laws-and-regulations/polandKontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa