Aktualności

Qumak S.A. - wniosek o ogłoszenie upadłości

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portale branżowe, Zarząd polskiej spółki informatyczno-technologicznej, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 r. QUMAK S.A. podjął decyzję w sprawie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe. W ocenie Zarządu spółki QUMAK S.A. przegląd opcji strategicznych rozpoczęty w dniu 4 października 2018 roku nie przyniósł efektów w postaci szybkiego i skutecznego pozyskania inwestora strategicznego dla spółki, a prowadzone do tej pory rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie dają na dzień dzisiejszy konkretnych informacji w zakresie możliwości i warunków pozyskania inwestora strategicznego. W treści oświadczenia dodatkowo wskazano, iż na chwilę obecną prace nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości wynikają z daleko posuniętej ostrożności, z uwagi na konieczność zabezpieczenia uprzednio złożonego wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie zgłaszania wierzytelności w postępowaniach likwidacyjnych.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa