Aktualności

Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej?

Jak odnaleźć rachunki bankowe osoby zmarłej?

Szukasz rachunków bankowych po osobie zmarłej? Skontaktuj się z Kancelarią – pomożemy ci!

Ustalenie rachunków bankowych po osobie zmarłej nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać. Najbliższa rodzina spadkodawcy najczęściej dobrze wie, w którym banku lub w których bankach spadkodawca trzymał pieniądze. Jednak dla spadkobierców mieszkających za granicą Polski lub tych, którzy nie mieszkali ze spadkodawcą nie jest to oczywiste i wymaga podjęcia wielu czynności.

Nasi prawnicy do spraw spadkowych pomogą ci w ustaleniu rachunków bankowych osoby zmarłej. Skontaktuj się z nasza kancelarią: info@dudkowiak.com. W przeciwnym wypadku możesz spróbować ustalić dane rachunków bankowych samodzielnie – zobacz poniżej.

Jak uzyskać informacje o rachunkach bankowych osoby zmarłej?

Zgodnie z prawem od dnia 1 lipca 2016 r. banki oraz SKOK-i mają obowiązek udzielania zbiorczych informacji o wszystkich rachunkach bankowych osoby zmarłej, w tym o rachunkach wspólnych (bez ujawniania danych współposiadacza), a także o umowach rachunków bankowych rozwiązanych albo wygasłych w wyniku śmierci albo po upływie 10 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji.

Spadkobiercy poszukujący rachunków należących do osoby zmarłej mogą skorzystać z usługi świadczonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR) – Centralnej Informacji o Rachunkach. Usługa umożliwia uzyskanie pełnej informacji o rachunkach danej osoby we wszystkich bankach i SKOK-ach działających w Polsce. Wystarczy złożyć wniosek w dowolnym banku osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Za  złożenie wniosku pobierana jest opłata ustalana przez każdy bank indywidualnie.

Kto może uzyskać informację o rachunkach osoby zmarłej?

Prawo do uzyskania informacji zbiorczej o rachunkach osoby zmarłej przysługuje zarządcy sukcesyjnemu oraz spadkobiercom. Warunkiem uzyskania informacji jest jednak przedstawienie w banku lub SKOK-u, w którym składamy wniosek – prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Brak tych dokumentów spowoduje odmowę przyjęcia wniosku. Często złożenie wniosku o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych będzie musiało być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania spadkowego po zmarłym. Co ważne, nie jest możliwe uzyskanie informacji o rachunkach przez tych spadkobierców, którzy nie złożyli oświadczenia o przyjęciu spadku albo dla których nie upłynął termin do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku. Wszelkie informacje dotyczące tego etapu wyjaśnią nasi prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym, którzy doradzą jakie rozwiązanie pozwoli na najszybsze uzyskanie tytułu prawnego do spadku.

Co zawiera zbiorcza informacja o rachunku bankowym zmarłego?

Zbiorcza informacja o rachunku (inaczej raport) zawiera:

  • nazwy podmiotów prowadzących rachunki i numery rachunków,
  • informację, czy rachunek jest nadal prowadzony,
  • informację, czy jest to rachunek wspólny,
  • informację o umowach rachunku rozwiązanych lub wygasłych z powodu śmierci posiadacza rachunku lub braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat.

Raport nie będzie jednak zawierał informacji o wysokości środków znajdujących się na rachunku. Aby uzyskać tę informację i wypłacić pieniądze należy udać się do banku wskazanego w raporcie, przedkładając dokument potwierdzający nabycie prawa do spadku. Na tym etapie konieczna okazać może się pomoc pełnomocnika, który będzie reprezentował spadkobiercę w rozmowach z przedstawicielami banku oraz pomoże w zgromadzeniu wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania informacji o stanie rachunku, a następnie do wypłaty zgromadzonych na rachunkach środków lub też uregulowania długów, które spadkobierca zaciągnął przed śmiercią. Marta Oleśkowska

Prawnik

Marta Oleśkowska

Adwokat, Counsel

Marta Oleśkowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa