Aktualności

Raportowanie spółek nieruchomościowych do 30 września 2022 roku

Raportowanie spółek nieruchomościowych do 30 września 2022 roku

Ministerstwo Finansów udostępniło niedawno wzory interaktywnych formularzy umożliwiających złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturze grupy kapitałowej wymaganych przepisami
ustawy o CIT. Warto w tym momencie przypomnieć o zbliżającym się terminie na raportowanie struktury spółek nieruchomościowych, który upływa 30 września 2022 roku.

Spółka nieruchomościowa – obowiązek raportowania

Obowiązek raportowania spoczywa osobno i niezależnie,

  • na spółkach nieruchomościowych,
  • wspólnikach posiadających bezpośrednio lub pośrednio udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce,
  • wspólnikach posiadających bezpośrednio lub pośrednio ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną,
  •  wspólnikach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze

Raportowane informacje powinny być aktualne według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Termin na raportowanie

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, ww. informacje powinny być przekazane Szefowi KAS w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej. W praktyce, dla zdecydowanej większości spółek nieruchomościowych termin do złożenia wymaganej informacji upływał z końcem marca br.

Jednakże Minister Finansów w drodze rozporządzenia przedłużył termin na złożenie wymaganej informacji do końca września 2022, gdyż w marcu nie było jeszcze gotowych narzędzi umożliwiających złożenie wymaganych informacji w drodze elektronicznej.

O spółce nieruchomościowej i związanych z nią obowiązkach pisaliśmy już wcześniej w poniższych artykułach:

Nasi prawnicy z zespołu prawa nieruchomości doradzają spółkom nieruchomościowym m.in. w zakresie prawidłowej identyfikacji podmiotów obowiązanych do raportowania oraz składania wymaganych informacji do Szefa KAS.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa