Aktualności

Rejestr małych instytucji płatniczych


Od dnia 26 września 2018 r., każdy z dostępem do Internetu może uzyskać wgląd do tzw. rejestru małych instytucji płatniczych, który znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. W związku z implementacją do prawa polskiego unijnej dyrektywy PSD2 wprowadzona została instytucja zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze małej instytucji płatniczej (MIP), które to zezwolenie w praktyce jest o wiele łatwiejsze do uzyskania od licencji krajowej instytucji płatniczej. Po więcej informacji w zakresie małych instytucji płatniczych zapraszamy tutaj.

Od początku powstania rejestru do dnia publikacji niniejszego artykułu wpisanych do rejestru MIP zostało pięć podmiotów: Genzet (KRS 0000443363); 12M (0000687801); Zpay (0000443363); Biuro Handlowe Anda Krzysztof Michalik (0000417023) oraz DVMP (0000717835). Podmioty te prowadzą działalność głównie w zakresie usług przekazów pieniężnych i przelewów oraz przyjmowania wpłat gotówkowych.


Małe instytucje płatnicze przedstawiane są jako dobre rozwiązanie dla startupów płatniczych działających w formie fintechów (instytucje finansowe działające wyłącznie w sieci). Zgodnie z informacją przekazaną przez szefa departamentu innowacji finansowych w KNF, nadzór będzie chciał w sposób szczególny promować wśród fintechów licencję MIP. Powstały plany przygotowania tzw. checklisty z wyszczególnieniem najważniejszych wymogów jakie stawia się firmom ubiegającym się o zezwolenie MIP. Na chwilę obecną na stronie KNF-u nie zamieszczono ww. checklisty. 

Wgląd do rejestru mogą Państwo uzyskać tutaj.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa