Aktualności

Rejestr VAT a rachunki wirtualne, powiernicze i depozytowe

Rejestr VAT a rachunki wirtualne, powiernicze i depozytowe

 Niniejszy problem był przedmiotem interpelacji poselskiej nr 32747, na które odpowiedział Minister Finansów pismem PT8.054.5.2019.WLI.451E. Pierwsze zagadnienie dotyczące rachunków wirtualnych wydaje się być szczególnie istotne. Rachunki te są bowiem powszechnie wykorzystywane przedsiębiorców dostarczających towary i usługi na masową skalę jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów. Przedsiębiorcy Ci nie będą uwidaczniać rachunków wirtualnych w rejestrze podatników VAT (ze względu na ich ilość). Minister Finansów w odpowiedzi na zadane przez posłów pytanie stwierdził, że wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie.

Inaczej wygląda kwestia wpłat na rachunki powiernicze czy depozytowe. Minister Finansów uważa, że środki pieniężne na tych rachunkach zostają jedynie zabezpieczone do czasu realizacji umowy. Gdyby jednak wpłata na rachunek powierniczy i depozytowy zostałaby potwierdzona fakturą, nabywca może złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o wpłacie dokonanej na rachunek spoza wykazu i tym samym uwolnić się od negatywnych konsekwencji, przewidzianych od 1.01.2020 roku.

Jednocześnie MF zapowiedział, że kwestię rachunków powierniczych i depozytowych omówi w osobnych objaśnieniach podatkowych.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa