Aktualności

Rezerwacja mieszkań - nowa regulacja

Rezerwacja mieszkań - nowa regulacja

Umowa rezerwacyjna - czym jest?

Umowa rezerwacyjna zawiera zobowiązanie dewelopera do wyłączenia przez określony czas z oferty danego lokalu lub domu, w zamian za wniesienie określonej opłaty przez zainteresowanego przyszłego nabywcę mieszkania. Od 1 lipca 2022 roku, wraz z wejściem w życie nowej ustawy deweloperskiej, umowa taka przestanie być umową nienazwaną, a jej postanowienia będą uregulowane konkretnymi przepisami. Do zawarcia umowy będzie wymagana forma pisemna pod rygorem nieważności.

Treść umowy rezerwacyjnej

W treści umowy rezerwacyjnej wskazane będą jej strony, miejsce i data zawarcia, a także cena rezerwowanego lokalu lub domu, wysokość opłaty rezerwacyjnej, jeżeli strony przewidziały ją w umowie i okres, na jaki dany lokal mieszkalny lub dom zostanie wyłączony z oferty dewelopera. Umowa określi również umiejscowienie lokalu w budynku, jego powierzchnię i rozmieszczenie pomieszczeń.

Opłata rezerwacyjna - ograniczenia

Nowa ustawa zakończy również samowolę w określaniu wysokości opłaty za rezerwację mieszkania lub domu. Jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć 1% ceny. Ponadto na deweloperze ciążyć będzie obowiązek zwrotu opłaty w przypadku braku uzyskania środków na zakup domu (na przykład w przypadku odmowy przyznania kredytu). Jeżeli natomiast sam deweloper przyczyni się do naruszenia umowy rezerwacyjnej, będzie musiał zwrócić jej dwukrotność. Opłata rezerwacyjna ma być zaliczana na poczet ceny zakupu nieruchomości. Ustawa deweloperska chroni również interesy dewelopera; w przypadku niedojścia sprzedaży do skutku ze względu na wybór konkurencyjnej oferty przez nabywcę, opłata rezerwacyjna będzie mogła być zatrzymana przez dewelopera.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa