Aktualności

Rozporządzenie MiCA wchodzi w życie

Rozporządzenie MiCA wchodzi w życie

Dnia 9 czerwca 2023 roku Rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – akt wejdzie w życie 20 czerwca 2023 roku, ale pierwsze regulacje zaczną obowiązywać od 30 czerwca 2024 roku, drugi pakiet regulacji zacznie obowiązywać 30 grudnia 2024 roku Rozporządzenie MiCA ma zapewnić wszechstronny ramowy system regulacyjny dla branży kryptoaktywów w Unii Europejskiej (UE).

Co jest przedmiotem Rozporządzenia MiCA?

Rozporządzenie MiCA klasyfikuje kryptoaktywa na trzy kategorie:

  1. Tokeny będące e-pieniądzem (EMT) - cyfrowe reprezentacje waluty fiat, tzw. stablecoin’y, poparte przez bank centralny lub inną instytucję finansową. EMT, które utrzymują wartość waluty fiat UE, uznawane będą za pieniądze elektroniczne na mocy dyrektywy w sprawie pieniędzy elektronicznych ("EMD2").
  2. Tokeny powiązane z aktywami (ART) - cyfrowe aktywa, które utrzymują stałą wartość poprzez powiązanie z innym aktywem lub prawem, które może obejmować oficjalne waluty krajowe. Ta kategoria obejmuje stablecoin'y, które są wspierane przez wiele walut fiat, jak i te aktywa, które są poparte przez kryptowaluty lub towary, i którymi można handlować.
  3. Tokeny użytkowe - tokeny, które nie kwalifikują się jako EMT lub ART, ale są używane do uzyskania dostępu do określonego produktu lub usługi, takiego jak oprogramowanie lub platforma, i nie mają żadnej wewnętrznej wartości.

Kto będzie związany z regulacjami MiCA?

Podmioty, które emitują lub świadczą usługi związane z aktywami kryptograficznymi, będą zobowiązane do działania zgodnie z Rozporządzeniem MiCA. Obejmuje to podmioty takie jak giełdy kryptowalutowe, dostawcy portfeli i wydawcy tzw. „Initial Coin Offering” (ICO). Regulacja dotyczy również podmiotów, które przechowują lub trzymają aktywa kryptograficzne w imieniu innych, takich jak portfele z depozytem lub wydawcy tokenów zabezpieczających.

Jakie są nowe obowiązki?

Przede wszystkim, aby prowadzić działalność związaną z aktywami kryptowalutowymi, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia i wpisanie do rejestru prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), ponieważ będzie to działalność regulowana. Zezwolenie to będzie uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE i pozwoli usługodawcom oferować swoje usługi na terenie całej UE, korzystając ze swobody działalności gospodarczej, poprzez oddział lub korzystając ze swobody świadczenia usług.

Konieczne będzie również przyjęcie i wdrożenie wszystkich odpowiednich polityk wewnętrznych. Aby zachować zgodność z przepisami, firmy muszą ustanowić wewnętrzne polityki i procedury, które zapewnią zgodność z przepisami wśród kierownictwa i pracowników. Obejmuje to tworzenie planów ciągłości działania, polityki zarządzania oraz procedury zarządzania skargami. W zależności od rodzaju aktywów, firmy mogą wymagać ustanowienia zasad i procedur specyficznych dla kryptowalut, takich jak zatwierdzanie transakcji i zapewnienie płynności. Wszystkie firmy muszą mieć wdrożone procedury ochrony konsumentów i inwestorów, w tym mechanizmy kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), Know Your Customer (KYC) itd.

Publikowanie Whitepapers - Wszyscy emitenci aktywów kryptowalutowych będą musieli opublikować tzw. "whitepaper", który opisuje cechy technologiczne i ekonomiczne każdego aktywa.

„Zasada podróży”

Wraz z przyjęciem MiCA, Parlament Europejski uchwalił również "Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków finansowych i niektórych aktywów kryptograficznych." Zgodnie z tym aktem, transakcje kryptowalutowe w UE będą musiały zawierać dane identyfikacyjne bez minimalnego progu transakcji. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (Crypto Asset Service Providers, CASP), tacy jak kantory wymiany walut, giełdy i inne firmy, będą musiały zbierać dane osobowe o właścicielach publicznych adresów, na które wysyłane są kryptowaluty.

Kiedy MiCA wejdzie w życie?

Rozporządzenia MiCA wejdzie w życie 20 czerwca 2023 roku, natomiast nowe przepisy faktycznie wejdą w życie dopiero za rok. Przepisy dotyczące EMT oraz ART zaczną obowiązywać od 30 czerwca 2024 roku, do tego czasu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) powinien wydać wytyczne i regulacyjne standardy techniczne w tym zakresie.

Od 30 grudnia 2024 roku będą obowiązywać regulacje dotyczące dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Zakłada się, że podmioty wpisane wcześniej do polskiego Rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych automatycznie staną się dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów w rozumieniu MiCA.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa