Aktualności

Rynek nieruchomości w Polsce w 2018 roku według raportu NBP

Rynek nieruchomości w Polsce w 2018 roku według raportu NBP

W styczniu 2019 Departament Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego opublikował raport pt. „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2018 r”. Raport zawiera wiele interesujących informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce. Z raportu wynika między innymi, że:

  • nadal utrzymuje się wysoki popyt na nieruchomości mieszkaniowe, choć jest on nieznacznie niższy od notowanego w poprzednich siedmiu kwartałach;
  • zaobserwowano utrzymanie się poziomu sprzedaży mieszkań droższych, lepiej zlokalizowanych oraz spadek sprzedaży mieszkań tańszych;
  • wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w złotych wyniosła w III kwartale ok. 13,0 mld zł, tj. była wyższa o 1,7% wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz wyższa o 10,4% względem III kwartału 2017 r;
  • szacowana rentowność mieszkaniowych projektów deweloperskich nadal jest wysoka, mimo nieznacznego zmniejszenia się. Jest to związane z rosnącymi kosztami, w tym kosztem nabywania terenów budowlanych. Nadal rosną ceny podstawowych surowców budowlanych oraz wynagrodzenia w sektorze budowlanym. To powoduje, że planowane na rok do przodu dla projektów inwestycyjnych budżety dezaktualizują się już po upływie kilku miesięcy;
  • szacowana wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych na koniec III kw. 2018 r. wyniosła 4.65 mld euro, z czego 46% wartości transakcji dotyczyło powierzchni handlowych, 42% powierzchni biurowych oraz 10% powierzchni magazynowych.

Z raportu NBP wynika, że sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce jest nadal korzystna dla inwestorów, o czym świadczy między innymi wysoki popyt oraz dosyć stabilny poziom cen sprzedaży mieszkań oraz czynszów transakcyjnych nieruchomości biurowych oraz handlowych. Potwierdza to opinię o Polsce jako rynku, na którym warto zainwestować, szczególnie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

Pełen tekst raportu NBP znajdą Państwo pod tym linkiem.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa