Aktualności

Samowola budowlana nie podlega przedawnieniu

09.01.2012

Oznacza to, iż w każdej chwili inspektor nadzoru może nakazać nawet rozbiórkę obiektu. Sytuacja ta dotyczy nie tylko najczęściej występującego braku pozwolenia na budowę, ale także braku pozwolenia na remont, rozbudowę, przebudowę czy zmianę sposobu użytkowania bez wymaganego zgłoszenia. Co więcej, obowiązek legalizacji, który zgodnie z wyrokiem WSA z 28.01.2010r. VII SA/ Wa 1598/09 nie podlega przedawnieniu, oznacza, iż trzeba zalegalizować budynek nawet z 1910 roku. Procedura legalizacyjna odbywa się zgodnie z obowiązującymi w chwili budowy obiektu przepisami, jednakże możliwa jest tylko jeśli spełnia prawem wskazane wymogi.