Aktualności

Silne uwierzytelnianie – KNF przewiduje ataki phishingowe

Silne uwierzytelnianie – KNF przewiduje ataki phishingowe

Już 14 września 2019 roku w życie wejdzie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (...) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji. Rozporządzenie wdraża Dyrektywę PSD2 w zakresie tzw. silnego uwierzytelniania. Według Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zmiany stanowią okazję dla przestępców, którzy wykorzystując nowe przepisy nasilą ataki phishingowe ukierunkowane na wyłudzenie danych wrażliwych od klientów usług płatniczych.

KNF nawołuje do zachowania szczególnej ostrożności i podejrzliwości. Uzasadnione podejrzenia budzić powinny w szczególności:

  1. wszelkie komunikaty, w tym wiadomości e-mail, SMS czy próby kontaktu telefonicznego powołujące się na zmiany przepisów, w ramach których klient proszony jest o przekazanie danych wrażliwych (dane logowania do e-bankowości, kody autoryzacji, kody PIN, dane osobowe),
  2. wszelkie komunikaty, w tym wiadomości e-mail, SMS czy próby kontaktu telefonicznego informujące o blokadzie konta, w ramach których klient proszony jest o: (i) kliknięcie w link internetowy, (ii) zmianę hasła lub danych logowania za pomocą przesłanego linku internetowego, (iii) otworzenie załącznika, (iv) uruchomienie / instalację określonego programu w tym aplikacji mobilnej, (v) wykonanie określonej płatności lub przelewu internetowego.

Zmiany, które wejdą w życie 14 września 2019 roku opisaliśmy szerzej w jednym z poprzednich wpisów.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi m.in. w zakresie:

  1. reprezentacji przed KNF,
  2. projektowania prawnych aspektów procesu uwierzytelniania klientów dostawców usług płatniczych.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa