Aktualności

Soft POS i problem silnego uwierzytelnienia

Soft POS i problem silnego uwierzytelnienia

Od września 2019 roku obowiązują standardy Dyrektywy PSD2 w zakresie tzw. silnego uwierzytelnienia, które wymagają m.in. aby część transakcji zbliżeniowych była autoryzowana PIN-em. Wymóg ten stanowi poważny problem dla merchantów posługujących się tzw. soft POS-em, czy też terminalem aplikacyjnym, który na chwilę obecną nie umożliwia autoryzacji transakcji za pomocą PIN. W grudniu spodziewamy się nowych wytycznych w tym zakresie ze strony PCI Security Standards Council.

Obecne wytyczne Rady PCI nie przewidują możliwości autoryzowania transakcji realizowanych za pomocą soft POS-ów za pomocą PIN. Dla uproszczenia można przyjąć, że przyczyną są ograniczenia techniczne związane z wymogiem odseparowania danych karty oraz PIN-u.

Niestety z zapowiedzi Rady PCI wynika, że również nowe wytyczne nie wprowadzą zmian w tym zakresie – nadal brak będzie możliwości autoryzacji PIN-em transakcji na soft POS-ach. Tym samym, wyłącznie płatności mobilne oparte o systemy biometryczne (jak Apple Pay) umożliwią korzystanie z pełnej funkcjonalności terminali aplikacyjnych.

Zachęcam do kontaktu z Kancelarią – świadczymy m.in. usługi związane z:

  1. usługami płatniczymi,
  2. projektowaniem oraz dostosowaniem systemów oraz regulacji wewnętrzych do wymogów EUNB oraz KNF


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa