Aktualności

Spółki i prawo korporacyjne: Profil Zaufany na nowych zasadach

Spółki i prawo korporacyjne: Profil Zaufany na nowych zasadach

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości użytkownika (obywatela lub cudzoziemca posiadającego numer PESEL) w systemach elektronicznej administracji. Dzięki tej usłudze użytkownik może złożyć podpis zaufany na dokumentach, w tym sprawozdaniu finansowym spółki oraz wysłać je drogą elektroniczną na adres urzędów administracji publicznej.

Tradycyjnie założenie Profilu Zaufanego wiązało się z koniecznością posiadania rachunku bankowego w jednym z wyznaczonych banków albo osobistą wizytą w wybranej placówce. Obecnie możliwe jest również złożenie wniosku o Profil Zaufany online oraz potwierdzenie tożsamości podczas rozmowy z urzędnikiem przeprowadzonej przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Posiadacze Profilu Zaufanego utworzonego przy pomocy wideokonferencji będą mogli z niego korzystać przez 3 lata, zatem dłużej niż dotychczas zakładano. Możliwe jest przedłużenie ważności profilu zaufanego online na kolejny okres.  

Posiadanie Profilu Zaufanego może być pomocne szczególnie dla członków zarządu posiadających numer PESEL, którzy zobowiązani są do dopełnienia obowiązków sprawozdawczych spółek.Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa