Aktualności

Spółki i prawo korporacyjne: Projektowane zmiany w zakresie kadencyjności organów spółki z o.o. i spółki akcyjnej

Spółki i prawo korporacyjne: Projektowane zmiany w zakresie kadencyjności organów spółki z o.o. i spółki akcyjnej

Przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza istotne zmiany w zakresie kadencyjności organów spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

W odniesieniu do spółki z o.o. proponuje się przyjęcie następujących przepisów:

  1. kadencję zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
  2. kadencję rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W odniesieniu do spółki akcyjnej proponuje się przyjęcie przepisów, zgodnie z którymi:

  1. członek zarządu jest powoływany na okres nie dłuższy niż pięć lat (kadencja),
  2. jeżeli statut nie stanowi inaczej, kadencję zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych,
  3. ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu, są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji

Z powyższego wynika, że projektodawca planuje wprowadzenie zasady obliczania kadencji w latach obrotowych, a nie od chwili powołania piastuna, jak to ma miejsce dotychczas, co należy zasadniczo ocenić pozytywnie.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa