Aktualności

Spółki i prawo korporacyjne: Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a podatek CIT

Spółki i prawo korporacyjne: Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a podatek CIT

Od 1 stycznia 2021 r. spółka komandytowa dołączyła do grona podatników CIT, zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).

 

Podobnie, podatkiem CIT są obciążone spółki jawne, których choćby jednym wspólnikiem nie jest osoba fizyczna i które nie złożą do urzędu skarbowego informacji o osobach, które mają prawo do udziału w zysku spółki w myśl art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy o CIT. Informację tę, według wzoru CIT-15J, spółka jawna powinna złożyć przed rozpoczęciem roku obrotowego.

Powyższa regulacja jednak nie odnosi się do sytuacji powstania spółki jawnej w wyniku przekształcenia innej spółki, co nastręcza w praktyce wiele trudności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w powyższej kwestii dnia 26 lutego 2021 r. interpretację indywidualną (nr 0111-KDIB2-1.4010.538.202.1.AR), odnoszącą się do stanu faktycznego, w którym spółka komandytowa posiadająca dwóch wspólników – spółkę komandytową będącą komandytariuszem oraz spółkę z o.o. będącą komplementariuszem, miałaby w 2021 r. zostać przekształcona w spółkę jawną. W ramach przekształcenia nie ulegnie skład wspólników spółki, ani też ich udziały w zyskach spółki.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że informacje CIT-15J zwalniającą spółkę jawną od statusu podatnika CIT powinna złożyć przekształcana spółka komandytowa, przed dniem rejestracji przekształcenia w KRS.

Organ przyjął, że spółka przekształcana nie jest może być traktowana jako podmiot likwidowany, albowiem prowadzona przez nią działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez spółkę przekształconą jako następcę prawnego przy wykorzystaniu tego samego majątku.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Counsel

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa