Aktualności

Spółki i prawo korporacyjne: UE i WB zawarły porozumienie brexitowe

Spółki i prawo korporacyjne: UE i WB zawarły porozumienie brexitowe

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska zawarła z Wielką Brytanią tzw. porozumienie brexitowe, to jest Umowę o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony (z ang. Trade and Cooperation Agreement Between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the One Part, and the United Kingdom Of Great Britain and Northern Ireland, of the Other Part).

Umowa składa się z 7 części:

  1. Postanowienia wspólne i instytucjonalne,
  2. Handel, transport, rybołówstwo i inne uzgodnienia,
  3. Egzekwowanie prawa i współpraca sądowa w sprawach karnych,
  4. Współpraca tematyczna (bezpieczeństwo zdrowotne i cybernetyczne),
  5. Uczestnictwo w programach unijnych, należyte zarządzanie finansami i postanowienia finansowe,
  6. Rozwiązywanie sporów i postanowienia horyzontalne,
  7. Postanowienia końcowe.

Do umowy załączono kilkadziesiąt aneksów oraz 3 protokoły.

Porozumienie brexitowe oczekuje na jego ratyfikację w Parlamencie Europejskim oraz parlamencie Wielkiej Brytanii.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa